Vil pause vaksineringen

Juni 2021

Ville pause vaksineringen - motstand fra alle kanter

Image

Det har vært noen (svært få) kritiske artikler om vaksineringen som til min store overraskelse har klart å komme gjennom filteret. Siste var artikkelen om fylkespolitiker Susanne Heart som ønsket at vaksineringen skulle settes på pause fordi det "ikke finnes en tydelig fordel" ved å ta vaksinen.

"Jeg baserer det på min bekymring om at vi ikke har nok sikkerhetsdata på om vaksinen er trygg nok på lang sikt for aldersgruppene som nå skal vaksineres, og da spesielt barn og unge. Risikoene [for] død og skade i forhold til covid-19-sykdom ser ikke ut til å være så stor at det er verdt denne eksperimentelle massevaksineringen på de unge som nå gjenstår. Vi bør pause istedenfor å haste med denne gruppen før vi har mer data."

Og hun har helt rett. Det finnes ikke data på mulige langtidsbivirkninger, og ingen kan derfor reklamere for hvor "trygg" vaksinen er. Hun begrenser seg spesielt til barn og unge, men det burde strekke seg til å gjelde for alle aldersgrupper. Hun torde også å nevne at denne eksperimentelle massevaksineringen ikke var verdt å gjøre sett i forhold til risikoen for død og skade forårsaket av covid-19. Dette er hun ikke alene om å mene; det er flere leger og fagfolk som selv har forsøkt å ringe i bjellene, men de har som regel blitt stilnet - enten på grunn av frykt for latterliggjørelse eller fordi mostanden har vært så stor.

Talte imot slagordet

Image

Heart talte imot det nye slagordet "fordelene veier tyngre enn ulempene", og det måtte jo selvfølgelig komme et angrep tilbake. Det er jo sånn dette spillet fungerer. Kanskje media tillot denne kritiske artikkelen for at noen senere kunne skyte tilbake med en "in-your-face"-argumentasjon. Stortingspolitiker Sveinung Stensland (H) omtalte Hearts utsagn som "rent oppspinn, og i beste fall forfalskning av forskning".

– MDG er et seriøst parti. De kan ikke la være å ta et oppgjør med denne typen feilinformasjon og propaganda.

Dette er ikke siste gang noen vil kategorisere sunn kritikk og forskning som går imot populære politiske retninger som "propaganda" og "feilinformasjon". Men det stoppet ikke bare med å finne en uenig politiker som var villig til å blåse ut hvor teit det er å være kritisk til vaksinen og vaksineringen.

Omtrent to dager senere ble det publisert en ny artikkel til motsvar, hvor bl.a. FHI-overlege Aavitsland stod fram for å fortelle hvor galt det ville være å sette vaksineringen på pause. VG skriver at "flere hundre millioner mennesker er til nå vaksinert, og Aavitsland mener dette tyder på at vaksinene både er trygge og beskytter godt mot coronasykdom."

Nettopp den utstrakte bruken i mange land, og mange aldersgrupper, har gitt oss økt trygghet.

Så ifølge overlege Aavitsland har vaksinen gitt oss "økt trygghet". Videre sa han at "det er bra at politikerne er engasjert i vaksinasjonsprogrammet, men de som andre, bør undersøke nøye faktagrunnlaget, mener Aavitsland."

OK, la oss sjekke litt hva Legemiddelverket har å si om de (haste)godkjente vaksinene.
[Informasjon er hentet fra Legemiddelverkets "faktaark med informasjon om bruksområde, effekt, bivirkninger"]

Comirnaty (BioNTech & Pfizer):

"Hindrer vaksinen at du smitter andre?"

- Dette vet vi foreløpig ikke

Spikevax (tidligere Moderna):

"Hindrer vaksinen at du smitter andre?"

- Dette vet vi foreløpig ikke

Vaxzevria (AstraZeneca):

"Hindrer vaksinen at du smitter andre?"

- Dette vet vi foreløpig ikke

Janssen:

"Hindrer vaksinen at du smitter andre?"

- Dette vet vi foreløpig ikke
De ulike faktaarkene ble publisert på forskjellige tidspunkter, den første i slutten av desember 2020 og den siste i mars 2021, men alle faktaarkene er pr. dags dato (6.7.21) gjeldende på Legemiddelverkets sider.

Hva slags "økt trygghet" er dette når det ikke er klart om vaksinen hindrer smitte? Man skriker jo etter å ønske å hindre videre smitte, men det finnes ingen klare studier på at vaksinen faktisk fungerer til dette formålet. Så hva er da greia? Skal man bare la seg vaksinere og satse på at det senere vil komme en studie som bekrefter at dette hjalp mot smittespredning likevel?

I mai 2020 skrev faggruppen i Foreningen for Fritt Vaksinevalg at "ingen av vaksinene mot SARS-CoV-2 viruset har kunnet demonstrere at de er i stand til å stoppe smittespredning. Både vaksinerte og uvaksinerte kan bli smittet, bli syke og spre smitte videre". Har ikke den såkalte overlegen lest dette? Eller er de fleste helsetopper og politikere så feige at de bare følger med den store strømmen for å ikke tape ansikt?

Det oppgis på Legemiddelverkets sider at de fleste vaksinene beskytter de vaksinerte rundt 95% mot covid-19-sykdom. Hvis det er tilfellet, hvorfor er det så stort problem dersom noen ikke vil la seg vaksinere da? De vaksinerte er jo så "trygge", og da trenger ikke de å bry seg om eller være redde for de som ikke vil la seg vaksinere? I slutten av juni 2021 skrev Aftenposten at "nesten hver tredje smittede [i Israel] er fullvaksinert". Det er utrolig at til tross for de "95%-erne", så blir mange likevel smittet. "Økt trygghet" sa du?

Vi må ikke miste fokus

I en slik situasjon må vi også være obs på å ikke bare fokusere på det åpenbare - det det skrikes høyest om. Det er en velkjent strategi å skape et fokus, en avledning, for å kunne snike seg i bakgrunnen. I den situasjonen alle nå er i, har ytringsfriheten blitt innskjerpet og "konspirasjonsteoretiker-stemplet" har fått ny drivkraft. Alle som er kritiske til vaksineringen utsettes lett for dette stemplet, selv om den kritiske holdningen baserer seg på fakta. Men de faktaene blir avvist av den andre siden og ansett som konspirasjonsteori.

Alle som oppriktig har studert Bibelen og dens endetidsbudskap, vet at hele verden vil forene seg med "dyret fra havet", et symbol på Den romersk-katolske kirke, og forfølge en liten rest av trofaste mennesker som har alliert seg med Gud. Djevelen ønsker ikke at verden skal høre om dette endetidsbudskapet fordi, slik Jesus sa, "sannheten skal gjøre dere fri" (Joh.8:32) - dvs. ikke bare fri fra døden og syndens forbannelse, men også fri fra djevelens bedrag, for på den måten vil mennesket være i stand til å motsette seg djevelens løgner og få evig liv i Kristus. Og hva er vel ikke bedre for djevelen enn å innskrenke ytringsfriheten og få mennesker til å anse alt som går imot de populære tankegangene og lærdommene som konspirasjonsteori? Mange kjenner på at det er flaut å være imot vaksinen på grunn av mostanden og latterliggjørelsen det medfører, men dette er bare en forsmak og en begynnelse på noe mye større: nemlig å kunne frarøve deg muligheten til å høre, motta og forkynne det bibelske budskap som kan sette ethvert villig menneske fri.

Bibelsk Tro er politisk uavhengig, og denne artikkelen er ikke skrevet for å støtte politiske partier.