Vil bruke "hen" om Gud

Det har kommet enda et nytt angrep fra LHBTQ-bevegelsen mot Gud - i dette tilfellet via en teolog, Jorunn Økland. LHBTQ-bevegelsen blir jo aldri fornøyd, så hva er "problemet" nå? Jo, nemlig at Gud omtales som "Ham". Derfor har teologen Jorunn Økland foreslått å bruke pronomenet "hen" om Gud, fordi Språkrådet har offisielt vedtatt pronomenet "hen".[i]

Økland, som er professor II ved det teologiske fakultet, sa at "Vi har fått et pronomen som ivaretar det at Gud er hinsides mann og kvinne på en mer presis måte. Om man omtaler Gud som "hen", vil det oppfattes mer inkluderende". Igjen kommer det magiske ordet "inkluderende". Man skal visstnok forkaste alt, både logikk og vitenskap om kjønnene, fordi man skal være "inkluderende".

Men det er på tide å sette i gang en prosess for å utrede dette. Det norske språket har blitt utvidet på en veldig viktig måte. Og når språket forandrer seg, må språket om Gud også endre seg, sier teologen.

Dette er helt feil. Gud og Guds Ord endrer seg ikke (Malaki 3:6), og derfor heller ikke det Gud har stadfestet. "Men Herrens råd står fast til evig tid, Hans hjertes planer gjelder fra slekt til slekt", leser vi i Salmene 33:11. Fordi språket endrer seg som følge av menneskets idioti og syndige lyster, betyr ikke det at språket om Gud må endre seg. Dette viser nok en gang at høyere utdannelse ikke er noen garanti for forståelse og kunnskap om Gud, snarere tvert imot i dette tilfellet. Det er hovmodig av teologen og professoren Økland å sette seg opp mot Gud på denne måten og bastant påstå at språket om Gud også må endres – det betyr at Guds Ord må skrives om på nytt.

Image

Det har seg slik at vi mennesker kun kan forstå Gud i svært begrenset forstand fordi vi er separert fra Ham på grunn av synd. Likevel er det slik at Guds Ord omtaler Gud som "Ham", og det er ikke uten grunn. Den ene grunnen er at Bibelen er skrevet på en slik måte som vi mennesker kan forstå, på menneskelig vis – men innåndet av Gud (2. Tim. 3;16), og den andre er det hierarkiske perspektivet.

Bibelen sier at mannen ble skapt først, så kom kvinnen. Mannen er kvinnens overhode, og kvinnen er underordnet mannen (Ef. 5:22). Det er slik Gud har innordnet det. Dette gir ikke rom for mannen til å være en tyrann, for det står videre at ektemennene skal elske sine hustruer "slik også Kristus elsket menigheten og ga Seg Selv for den" (vers 25). Heller ikke betyr dette at mannen er av mer verdi enn kvinnen, men det er slik fordi Gud har bestemt det. Og siden Gud er mannens overhode, så er det en umulighet å omtalte Gud med et misvisende og forvirrende pronomen som "hen".

Gud har alltid blitt omtalt som "Ham" gjennom tidene. Det har aldri vært et problem før, fram til nå. Det står at Guds ord er "nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet" (2. Tim. 3:16). Så hvorfor skal vi ikke ta Gud på ordet slik det står skrevet? Hvilken rett har feilende, skrøpelige og syndige mennesker til å endre på hva Gud har skrevet i Sitt Ord?

Paulus sin advarsel bør lyde fra hustakene slik at alle menneskene kan høre den:

"Se til at det ikke er noen som bedrar dere ved filosofi og tomt bedrag, etter menneskers overlevering, etter verdens makter og ikke etter Kristus." (Kol. 2:8)

Kanskje det mest tragiske er at Kirkerådet ikke er negativ til diskusjonen, nei, de "hilser alle samtaler om liturgiene våre velkommen". Biskopen Kari Veiteberg uttalte at "Det er helt på sin plass. Vi har snakket om dette i flere tiår". I flere tiår? Er det en spøk? Galskapen skal ingen ende ta.

Image
Biskop Kari Veiteberg | Foto: Nettavisen / Bispemøtet/Hege Flo Øfstaas

Heldigvis er det en prest, fra samme kirke, som protesterte mot "hen"-forslaget, og mener det bare er tull. Helt enig. Men Veiteberg slår tilbake med å si at "ikke alle er like heldige som oss som har studert teologi i sju år". Jøsses, for et privilegium å ha studert teologi i sju år! Det er tydeligvis bortkastet tid og penger på å studere teologi når dette er hvor man ender. Det var en god grunn til at Jesus valgte ulærde mennesker som Sine disipler, istedenfor de "lærde" fariseerne, de med høyere utdannelse. Vi ser det samme i dag, at de som har CV'en full av hva verden anser som god og solid utdannelse, ikke har noe som helst å si for kunnskap og forståelse av Guds Ord.

De som søker åndelig kunnskap – hva Bibelen faktisk sier – må avsky disse bedragene som pesten, for her er det bare villfarelser og verdslige interesser som prekes. Disse menneskene er i Babylon – en kulminasjon av forvirring og villfarelse. Og det er svært mange mennesker i Babylon, men heldigvis sier Guds Ord at Herren vil rope "Kom ut fra henne [Babylon], Mitt folk, for at dere ikke skal bli delaktige i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager" (Åp. 18:4), og mange vil høre røsten til Hyrden og forlate dette ugudelige bostedet.