VIDEOARKIVET

Hvor langt har vi kommet?

Mange tror at det som skjer i verden ikke har noe med verdens ende å gjøre, og at vi har lang tid igjen på denne jorden. Altfor mange er blinde for hvilken retning vi går i. Hvor langt har vi egentlig kommet? Er tiden kortere enn hva mange tror? Se hva en inspirert forfatter har skrevet; la Bibelen og Profetiens Ånd tale for seg selv.

Angrep mot Guddommen

Mennesket i sin begrensede forstand kan ikke forstå Gud. Likevel har noen forsøkt å forklare Guds natur utover det som fremkommer i Bibelen og Profetiens Ånd. Hva mener de, og hva er riktig forståelse? Her er noen av argumentene.

Dyrets merke

Det er mange teorier om dyrets merke, men hva sier Bibelen? Er det en chip, en tatovering eller noe annet? Finn ut hva Gud har å si om det!

To store bedrag

Djevelen har forberedt to store bedrag som han vil benytte seg av i endetiden. Hvilke metoder vil han bruke?