Vaksinepass - uproblematisk?

Juni 2021

Kan det være uforutsette følger med et vaksinepass?

Det var bare et spørsmål om tid før også Norge føyde seg etter alle andre land som innførte sine egne vaksinepass. Vaksinepassene har blitt relativt godt mottatt (altså uten for mye motstand) i Norge, men det som ikke er i så stort fokus er de mulige uforutsette følgene dette kan bidra til.

Man trenger ikke tenke langt før man skjønner at et slikt pass vil kunne danne et skille. Vaksinering er "frivillig", men det er konsekvenser av å ikke vaksineres. Et vaksinepass kan i praksis medføre at mennesker blir fratatt muligheter som de ellers ville hatt, og at de blir dels utestengt fra deler av samfunnet. I USA har folk blitt oppsagt fordi man ikke ønsket å vaksinere seg. Vil det bli slik i Norge også? Vil uvaksinerte bli utestengt fra f.eks. butikker eller skoler? Vil myndighetene opprette såkalte "grønne soner" hvor kun de vaksinerte kan ferdes?

Dersom uvaksinerte blir nektet tjenester fordi de er uvaksinerte, vil de være offer for diskriminering. Men når man ser hvor lett størstedelen av befolkningen bare har slengt seg med på denne bevegelsen hvor man stempler kritikere som konspirasjonsteorier, og helst ikke løfter en finger selv for å gjøre sine egne undersøkelser, er jeg redd for at argumentene som kan brukes mot de uvaksinerte enkelt vil falle i god jord. Dersom det er nok frykt i befolkningen, kan man polere dem slik man vil. Om frykten er stor nok er det lett å si at de som ikke bidrar i "dugnaden" om å "beskytte" seg selv og andre, må utestenges i deler av samfunnet fordi de selv har valgt å ikke la seg vaksineres. "Valget er frivillig", kan de si, "og her er konsekvensene". Vaksinepasset kan bidra til at vaksineringen blir en avgjørende faktor hvorvidt du blir akseptert av samfunnet eller ikke. Da kan mange velge å vaksinere seg selv om de i utgangspunktet ikke ønsket det - og da er det ikke lenger frivillig.

Et vaksinepass rører ikke bare ved den medisinske siden, den rører også ved privatlivet, bevegelsesfriheten og samvittighetsfriheten. Innad i familier er det uro fordi noen vil ta vaksinen mens andre ikke. Med vaksinepasset blir da skillet mellom vaksinerte og uvaksinerte et enda tydeligere faktum.

I mai 2021 publiserte Nettavisen et debattinnlegg om faren ved et vaksinepass. Men det har ikke kommet noe særlig flere ytringer om bekymringer etter det. Nei, man skulle nesten tro folk ikke brydde seg.
Men la oss se litt på hva annet dette vaksinepasset kan bane veien for. Når passet nå er implementert i samfunnet, er veien til å gjøre det samme senere i andre situasjoner enda kortere, og terskelen for å legge til andre vilkår eller begrensninger er lavere. Nå har et nytt system blitt reist, og når systemet blir godtatt av samfunnet (noe det virker å ha blitt), har det blitt en del av livene våre fordi vi har godtatt det som en sikkerhetsfaktor mot nye "trusler". Systemet, ikke selve vaksinepasset, men tankegangen og kontrollen har kommet for å bli.

Mange avfeier Bibelen som udatert, men igjen viser den at den er like relevant, like gyldig og like pålitelig nå som før. Den forteller at det skal komme et system som gjør slik at de som ikke mottar dyrets merke ikke kan kjøpe eller selge. Vaksinen og vaksinepasset er selvfølgelig ikke dyrets merke, men systemet som bidrar til økt kontroll over menneskene, og tankegangen om at dette er en naturlig, nødvendig og uskyldig inngripen i privatlivet, har nå blitt dannet.

Han gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne, og gjør slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket eller dyrets navn eller tallet for hans navn. (Åp. 13:16-17)

Mange kristne har den innstillingen at når dyrets merke kommer, da skal de overgi seg fullt og helt til Herren. Men de lurer bare seg selv, og de fleste er dessverre ikke klar over hva dyrets merke er - de tror at det er et fysisk merke eller gjenstand. Djevelen og hans engler har en intelligens som langt overgår vår egen; vi må ikke tro at djevelen vil gjøre det åpenbart at "dette er dyrets merke, alle som mottar dette vil havne i ildsjøen!" Da ville ingen mottatt det. Djevelen vil bake dette inn på en slik måte at alle som ikke har tatt seg tiden til å studere Guds Ord og endetidsprofetiene, vil ikke kunne skjelne bedraget fra sannheten. Jordens innbyggere vil ikke bare bli overdøvet av tilsynelatende overbevisende argumentasjoner fra de politiske og religiøse maktene, de vil også oppleve overnaturlige fenomener og mirakler som vil narre menneskene til å motta dyrets merke og tro at det er fra Gud. Før dyrets merke blir innført, må samfunnet endres. Og det vi nå opplever er ikke annet enn at tankegangen og menneskene skyves til en slik situasjon at de er mottakelige for det neste som skal skje.

To achieve world government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, loyalty to family traditions, national patriotism and religious dogmas.
The Christian World Report (March 1991, Vol.3, no,3), p.8; Christian World Report (July 1989, Vol. 1, No.5), p.1
Brock Chisholm (Former director of the WHO)