"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden."(Matteus 24:14)

Ønsker du å støtte arbeidet?

Så lenge det er mulig å forkynne Guds ord, vil denne siden bli stående selv om det kan være temaer som i dag anses som politisk ukorrekt. Gud ga kirken ansvaret for å forkynne Hans Ord, men når den har sluttet å dele Bibelens budskap må villige mennesker ta over. Det er derfor mulig å støtte dette arbeidet dersom du vil.

Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk

Benytt følgende informasjon:
  • Bankkontonummer: 9355.08.99661
  • Under melding/beskjed i nettbanken oppgi: "BT-støtte"
  • Om mulig, legg også igjen e-postadresse (det er ellers ikke mulig å sende en takk).

Hjertelig tusen takk! Gud velsigne deg.

"Se, Jeg kommer snart!" (Åp.22:7)