"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden,

som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matteus 24:14)

Ønsker du å støtte arbeidet?

Så lenge det er mulig å forkynne Guds ord, så vil denne siden bli stående selv om det kan være temaer som i dag anses som politisk ukorrekt. Gud har gitt oss mennesker, vi som er troende, ansvaret og oppgaven til å spre budskapet til alle fire verdenshjørner. Muligheten har derfor blitt åpnet for å støtte arbeidet - dersom du vil.

Pågående prosjekt: ikke-navngitt prosjekt:
- Vaksine, teknologi og kontroll

Heftet:

"Våg å STÅ OPP for sannheten"

På bakgrunn av nylige hendelser som omfatter hele verden, ble det besluttet å jobbe med et magasin som omhandler "De tre englers budskap", og vise forbindelser fra den politiske og religiøse arenaen som viser at den Nye Verdensorden er godt på vei, og at vi lever i de siste dager. Hensikten med dette prosjektet er å gi ut så mange hefter som mulig for å fortelle mennesker om hendelsene som snart vil skje.
Magasinet inneholder blant annet:

 • De tre englers budskap
 • Korrupsjonen i kirken
 • Dyrets merke
 • Klimaendringer
 • Religiøse lover
 • Vatikanets agenda

BESTILL HEFTET VED Å FYLLE UT KONTAKTSKJEMAET UNDER
Bemerk: Hvis du bestiller flere hefter til utdeling, så blir det satt
stor pris på hvis porto betales selv.
- Norgespakke (under 10kg): 149 kr.
- Emballasje: 18,-, 19,- eller 24 kr. ettersom størrelsen.
Medium emballasje (19,-) får plass til akkurat 50 hefter.

Image

Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk

Benytt følgende informasjon:

 • Bankkontonummer: 9355.08.99661
 • Under melding/beskjed i nettbanken oppgi: "BT-støtte"
  • Om mulig, legg også igjen e-postadresse.
 • Bemerk: ved bestilling av et eller flere hefter, benytt kontaktskjemaet over.
  Det er ikke mulig å bestille hefter via nettbanken.

Hjertelig tusen takk! Herren velsigne deg.

"Se, Jeg kommer snart!" (Åp.22:7)