"Og dette evangeliet om riket skal bli forkynt i hele verden,

som et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." (Matteus 24:14)

Ønsker du å støtte arbeidet?

Så lenge det er mulig å forkynne Guds ord, så vil denne siden bli stående selv om det kan være temaer som i dag anses som politisk ukorrekt. Gud har gitt oss mennesker, vi som er troende, ansvaret og oppgaven til å spre budskapet til alle fire verdenshjørner. Muligheten har derfor blitt åpnet for å støtte arbeidet - dersom du vil.

Pågående prosjekt: N/A

Heftet:

"SPINDELVEVET"

Menneskene skjelver i frykt for Covid-19, og "redningen" er massevaksinasjon. Men hva sier fagfolk, som ofte blir sensurert, om vaksiner? Hva innebærer den NYE METODEN for vaksinering? Og hva sier pave Frans' nye rundskriv om sosial rettferdighet?

  • Vaksine og kontroll
  • En medisinsk avsky
  • Teknologisk overvåkning
  • Katolsk sosial rettferdighet
  • Nytt digitalt helsepass
  • Det finnes håp
Image

Klikk her for å få ditt eksemplar!

Image

Hvis du ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk

Benytt følgende informasjon:

  • Bankkontonummer: 9355.08.99661
  • Under melding/beskjed i nettbanken oppgi: "BT-støtte"
    • Om mulig, legg også igjen e-postadresse.

Hjertelig tusen takk! Herren velsigne deg.

"Se, Jeg kommer snart!" (Åp.22:7)