Tidsrelevant informasjon!

Hefter med informasjon som mediene ikke forteller deg.

Image

Joh. 14:29

"Nå har Jeg fortalt dere det før det kommer, så dere kan tro når det kommer."

Du kan få vite i dag hva som skal skje i den nære framtiden!

Selv om Bibelen for mange er ansett som tull og overtro, er det allikevel ingen som kan motsi det faktum at den kom med vitenskapelige fakta flere hundre år før vitenskapen generelt, og har forutsagt hendelser som har blitt oppfylt til den nøyaktige forutsagte tiden.

Her får du tilgang til hefter hvor det tidsrelevante nyhetsbildet blir sett opp mot hva Gud har sagt skal skje i de siste dager.

Hefte nr. 2 + ekstrautgave

Image

Gud ga Sitt Ord

så du kan arve det kommende riket,
og leve det lykkelige livet du var tiltenkt å leve!