RETTELSER

Ofte er det dessverre slik at skrivefeil kan snike seg med, og det ble ingen unntak denne gangen heller.  Under er en oversikt over feil som er trykt i heftet. PDF-utgaven er alltid oppdatert.

FEIL

Side 20: 
"Riktignok har vi alle skrøpeligheter og dårligere gener som følge av arvesynden,.."

Side 35:
"Bibelen sier at USA og Romerkirken vil forenes og tvinge alle til å anerkjenne kirkens tradisjoner og lover, og spesielt en sødagslov, som medfører straff dersom noen ikke bryter den."

RETTELSER

Side 20: 
"Riktignok har vi alle skrøpeligheter og dårligere gener som følge av
synden,.."

Side 35:
"Bibelen sier at USA og Romerkirken vil forenes og tvinge alle til å anerkjenne kirkens tradisjoner og lover, og spesielt en sødagslov, som medfører straff dersom noen bryter den."