RETTELSER

Ofte er det dessverre slik at skrivefeil kan snike seg med, og det ble ingen unntak denne gangen heller.  Under er en oversikt over feil som er trykt i heftet.

PDF-utgaven er alltid oppdatert
Nyeste versjon: v5 (april 2021)

FEIL

Side 20: 
"Riktignok har vi alle skrøpeligheter og dårligere gener som følge av arvesynden,.."

 


Side 35:
"Bibelen sier at USA og Romerkirken vil forenes og tvinge alle til å anerkjenne kirkens tradisjoner og lover, og spesielt en søndagslov, som medfører straff dersom noen ikke bryter den."


Side 18 & 23 (kildehenvisning)
Nr.1
Det ble oppdaget en sitatfeil med henvisning til SML (nr. 21). Selve innholdet i sitatet er ikke ukorrekt, men sitatet kommer fra en annen kilde enn SML. Riktig sitat fra SML er derfor blitt erstattet med det gamle, slik at sitatet og kildehenvisningen (nr. 21) stemmer overens. Som følge av dette har derfor ordlyden blitt noe annerledes i PDF-utgaven.

Nr. 2
Kildehenvisning nr. 22 viser til samme kilde som nr. 21; men riktig henvisning er nr. 23 som står lenger ned på siden. 


Side 30:
I Bibelen sier Gud at sier "om du nøye lyder Herren din Guds
røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud,.."

RETTELSER

Side 20: 
"Riktignok har vi alle skrøpeligheter og dårligere gener som følge av
synden,.."

 


Side 35:
"Bibelen sier at USA og Romerkirken vil forenes og tvinge alle til å anerkjenne kirkens tradisjoner og lover, og spesielt en søndagslov, som medfører straff dersom noen bryter den."


Side 18 & 23 (kildehenvisning)
Nr.1
Sitat "mRNA er en kopi av en DNA-tråd som dannes..." er erstattet med riktig sitat.Nr. 2
I PDF-utgaven er kildehenvisningen korrigert til riktig kilde.


Side 30:
I Bibelen sier Gud at sier "om du nøye lyder Herren din Guds
røst og tar deg i vare så du holder alle Hans bud,.."