Mai 2022

Tiltalt for å ha sitert Bibelen

Image
Photo by ANTTI AIMO-KOIVISTO/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Den 16. februar 2022 publiserte nettstedet Fox News en artikkel om at et finsk parlamentsmedlem, Päivi Räsänen, måtte møte i retten for å ha ytret sine religiøse overbevisninger offentlig. Hun var ikke alene, for også Juhana Pohjola, en lutheriansk biskop, stod tiltalt for å ha publisert en brosjyre av Räsänen på kirkens hjemmeside. Skulle de bli dømt kan de få fengselsstraff.

Parlamentsmedlemmet Räsänen er siktet for tre tilfeller av "etnisk agitasjon", altså det å forsøke å overbevise eller påvirke andre menneskers syn. Det første forholdet skjedde tilbake i 2004, deretter for å ha vært delaktig i et radioprogram i 2019, og det siste tilfellet for å ha "tvitret" et vers fra Bibelen.

Hva gjorde Räsänen egentlig? Hun talte imot homoseksualitet. Statsadvokaten mente at kommentarene til Räsänen "ble fremsatt for å forårsake intoleranse, avsky og hat mot homofile". Nå er vi ved randen av total sensur. Forfølgelsen av kristne har kommet mye mer fram på banen.

Image

Räsänen har fortalt til Fox News Digital at hun først ble straffeforfulgt etter å ha stilt spørsmål ved kirkens sponsing av et LHBTQ-pride-arrangement tilbake i 2009 og siterte Romerne 2:24-27, som handler om seksuell umoral, deriblant homoseksualitet. Hvorfor er det så ulogisk å stille spørsmål ved en kirkes sponsing av et slikt arrangement? En kirke påstår jo å være kristen, men her gjorde kirken en forkastelig handling utenfor de bibelske rammer. Hun gjorde rett ved å stille spørsmål.

"Bibelen skal ikke overstyre finsk lov"

Den finske påtalemyndigheten uttalte at "bibelen ikke skal overstyre finsk lov, og at ordet "synd" kan være skadelig".[i]

Bibelens profetier oppfylles rett foran øynene våre. Det skal komme en tid hvor nasjonens lover vil bli satt høyere enn Guds lov. Myndighetene vil kreve at nasjonens lover skal fremholdes, og at Guds lov tilsidesettes. Bibelen forteller at det vil komme en tid hvor de som tilber Gud i sannhet, ved bl.a. å holde De ti bud, vil bli forfulgt og ansett som trøbbelmakere. Nå har den finske påtalemyndigheten kommet med sin arroganse, og påpekt at nasjonens lover veier tyngre enn Guds Ord. Hjulene er i gang, og det økende presset fra LHBTQ-bevegelsen vil bare bli verre.

At det kan være skadelig å bruke ordet "synd" viser til at vi nå lever i en tid hvor det kan bli forbudt å si noe som virker støtene for en annen. Og hva passer vel ikke bedre for djevelen enn å få gjennom en slik lov for å begrense det siste advarselsbudskapet til en syndig verden – de tre englebudskapene.

Å påpeke synd er ikke intoleranse. Intoleranse er å stilne de stemmene som påpeker rett og galt, noe påtalemyndighetene her forsøker å gjøre. De forvrenger retten. De er forblindet av djevelen, og ser ikke hvilken farlig vei de går på.

Selv om dette skjer i Finland, så vil utfallet av denne saken få konsekvenser både i resten av EU og også i resten av verden. Uavhengig av om disse to personene blir dømt skyldige eller ikke, så vitner likevel denne saken om at vi har nådd enda en milepæl. Vi er nærmere trengselstiden. Snart kan de frelste få komme til himmelriket, men før det skal vi gjennom den verste krisen verden noen gang har sett.

[i] https://www.foxnews.com/media/finnish-lawmaker-being-charged-expressing-religious-views-speaks-out