Image

OPPHAVET TIL DISPENSASJONALISMEN

Et historisk tilbakeblikk, og gjennomgang av noen av de mest populære futuristiske påstandende sett opp mot Bibelen.

Historisk tilbakeblikk.

Les om hvordan dispensasjonalismen oppstod; historien som ingen vil fortelle deg.

Betingelser for tilgivelse.

Les mer om de to betingelsene for å komme til Himmelen.

Bibelsk forankret?

Flere av dispensasjonalismens punkter blir veid opp mot Bibelen. Hva er rett?

Motsvar til artikkel på Dagen.no

Les et motsvar til en artikkel som ble publisert på www.dagen.no.