Om / Kontakt

Image

Bibelsk Tro er en protestantisk side med utgangspunkt i Bibelen som kilde. Hensikten med denne siden er å forkynne evangeliet ut ifra Guds ord, og belyse temaer som ofte blir misforstått eller som bevisst ikke blir forkynt i kirkene. Ifølge Bibelen lever vi nå i endetiden, og Djevelen kommer til å øke sin intensitet på å forvirre sannheten slik at færrest mulig kan bli frelst. Samtidig vil Gud øke sin innflytelse, men det er opp til hver enkelt å bestemme hvem man vil følge. Evangeliet skal forkynnes til alle verdenshjørner, og denne siden har som mål å være en del av det arbeidet.

Hvorfor ble navnet på nettsiden endret?
Tidligere het nettsiden "Opplyst Tro", og navnet ble endret fordi ordet "opplyst" ofte kunne oppfattes i forbindelse med New Age-bevegelsen. Og det var uheldig. For å unngå denne forvirringen, ble navnet derfor endret til et mer beskrivende navn.


Ta kontakt dersom du lurer på noe!