Om / Kontakt

Det er lett å bli med strømmen, men vanskelig å stå alene.

Mange oppriktige mennesker som har hatt et ønske om å lære sannheten og finne en trygghet som myndigheter og mennesker ikke kan gi, har ikke fått muligheten til det. Kirkene og menighetene har feilet i sin oppgave med å opplyse mennesker om den rene bibelske sannheten, og heller erstattet den med smigrende ord som enhver kan sette pris på. Hvorfor? Fordi Bibelens budskap er en sterk irettesettelse mot hvordan samfunnet i dag ønsker å leve og hva de forsøker å oppnå. Det er en direkte motsetning mellom en bibelsk livsførsel og hva majoriteten av samfunnet anser som riktig. Vi går mot et stup som ingen er forberedt på, og det vil bli mye verre enn hva folk tror. Skjer dette fordi Gud har forlatt oss? På ingen måte. Det skjer fordi mennesker forlater Gud, og følger sine egne syndige veier.

I en tid hvor politisk og religiøs forvirring er så stor at Sannheten omtrent blir tapt av syne og overdøvet av dagens politiske og religiøse bevegelser, ble Bibelsk Tro opprettet for å være med å holde oppe den bibelske sannheten.

Uavhengig og selvstendig

Bibelsk Tro er en selvstendig nettside uten politisk tilhørighet eller tilknytning til noen menighet.

Kirker og menigheter er i stor grad ansvarlig for det åndelige mørket som finnes både i samfunnet og også blant de mange oppriktige kristne. Det er et upopulært budskap som skal forkynnes, men Bibelsk Tro skal bidra så langt det er mulig, ved Guds nåde, å dele det bibelske budskapet uavhengig av hvor "politisk ukorrekt" dagens såkalte vismenn har stemplet sannheten som.

Alle har retten til å velge hvem man vil følge. Dessverre er det mange som tar en avgjørelse uten å ha undersøkt den andre siden, og mange har heller aldri hatt muligheten til å høre hva Gud har å si. Det største ønske er at ethvert menneske kan undersøke begge sider slik at man kan ta et informert valg om hvem man vil følge. Det er feil å bare fronte den ene siden slik media og kirkene holder på.
Nådetiden er snart over; det er derfor tid å søke Gud nå mens Han ennå er å finne.

Hvorfor ble navnet på nettsiden endret?
Er det mulig å abonnere på heftene som produseres av Bibelsk Tro?
Hvor ofte produseres det nye hefter?
Hvor har det blitt av tidligere artikler som pleide å være tilgjengelige?

Kontakt

Send en melding hvis du lurer på noe eller ønsker å ta kontakt.
Klikk her!
Image

Støtt siden

Klikk her hvis du ønsker å støtte dette arbeidet økonomisk.
Klikk her!