MOT HISTORIENS KLIMAKS

Image
Image

Les mer om den glemte historien om protestantismen som ikke lenger blir lært på skolene. Få mer kunnskap om de onde åndsmakter og hvilke jordiske redskaper Satan bruker for å bedra menneskene. Absolutt alle kirker er i dag korrupte, og snart skjer rystelsen som skal skille Guds sanne etterfølgere fra de falske. Denne boken røper djevelens løgner og hvilke bedrag han vil benytte seg av for å forføre alle som ikke er grunnfestet i Guds ord! Denne boken går også under navnet Den Store Striden.

Vær klar over dette:
Denne boken inneholder flere budskap som i dag anses som støtende. Pave Frans søker fred mellom alle kirker, og sier at vi må legge fortiden bak oss og rive ned murene som skiller oss fra hverandre. Derfor har frafalne kristne gitt ut en ny versjon av denne boken under navnet Det Store Håpet. Denne boken har utelatt 31 kapitler som inneholder budskapet for vår tid.
Følgende temaer har blitt utelatt i Det Store Håpet:
- all informasjon om reformasjonen
- Martin Luthers kamp mot Den katolske kirke
- helligdomstjenesten
- alt om dyrets merke og dyrets bilde
- all informasjon om samarbeidet mellom USA og Vatikanet for å introdusere dyrets bilde og dyrets merke.

Denne boken - Mot Historiens Klimaks - inneholder alle 42 kapitlene, og inkluderer all den informasjonen som Det Store Håpet har utelatt. Guds budskap for vår tid skal forkynnes ufiltrert, og denne siden vil ikke la vær å fremme det kristne budskapet fordi verden for øvrig synes et slikt budskap er politisk ukorrekt.