UTDRAG FRA

MOT HISTORIENS KLIMAKS

MOT HISTORIENS KLIMAKS

av Ellen G. White

Image

KAPITTEL 31

Image

ÅNDEMAKTER I FUNKSJON

Sammenhengen mellom den synlige og den usynlige verden, de gode englenes tjeneste og de onde åndenes virksomhet, er tydelig omtalt i Bibelen, og er uløselig knyttet til menneskenes liv og historie. Stadig færre tror at det finnes onde ånder, mens andre mener at de hellige englene som "sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen"[i], er de dødes ånder. Men Bibelen lærer ikke bare at det finnes både gode og onde engler, men gir også ugjendrivelige beviser på at disse ikke er døde menneskers ånder som har forlatt legemet.

HVA BIBELEN LÆRER OM ENGLENE
Det fantes engler før mennesket ble skapt, for "morgenstjerner jublet, og alle Guds sønner ropte av fryd" da jorden ble til. Etter at mennesket falt i synd, ble engler satt til å vokte livets tre. Dette var før døden rammet noe menneske. Englene står på et høyere nivå enn menneskene, for mennesket ble skapt lite ringere enn englene [ii], som noen bibeloversettelser uttrykker det.

Bibelen forteller om englenes grenseløse antall, om deres makt og herlighet, deres kontakt med Guds rike og om deres forhold til frelsesverket. "Herren har reist Sin trone i himmelen, og Han rår som Konge over alt." Og profeten sier: "I mitt syn hørte jeg koret av de mange engler som stod omkring tronen." I den himmelske Kongens nærhet står "Hans engler", "sterke helter, som gjør det Han sier". Daniel fikk se tusen på tusen, ja, titusener av himmelske sendebud.

Image

Apostelen Paulus taler om "ti tusener av engler", som Guds budbærere går de ut og er "som lyn å se til" - så strålende er de, og så hurtig beveger de seg. Engelen som viste seg ved Jesu grav, "var som lynet å se til, og drakten var hvit som snø". Vaktsoldatene skalv av frykt for ham, "og de ble liggende som døde". Da den hovmodige assyrerkongen Sankerib hånte og spottet Gud, og truet med å ødelegge Israel, "gikk Herrens engel ut og slo i hjel hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir". Han gjorde ende på alle krigere, høvdinger og stormenn i assyrerkongens leir, så han med skam måtte vende tilbake til sitt land". [iii]

Engler blir sendt for å gjøre barmhjertighetstjeneste for Guds folk. De ble sendt til Abraham med løfter om velsignelse; til Sodoma for å redde den rettferdige Lot før byen ble ødelagt i flammehavet; til Elia i ødemarken da han holdt på å bukke under av tretthet og sult; til Elisja med ildhester og ildvogner som omringet den lille byen hvor fienden hadde sperret ham inne; til Daniel da han ved det hedenske hoffet bad Gud om visdom, og da han var prisgitt løvene. Engler ble sendt til Peter som satt i fengsel og ventet på døden, til fangene i Filippi, til Paulus og alle som var om bord den stormfulle natten ute på havet, og til Kornelius for å gjøre ham mottagelig for evangeliet. Og de ble sendt for å fortelle Peter at han skulle gå med frelsens budskap til den ukjente hedningen. Slik har hellige engler til alle tider hjulpet Guds folk.

Image
En skytsengel er gitt til enhver Kristi etterfølger. Disse himmelske våkemenn beskytter de rettferdige fra den ondes makt.

Alle Kristi etterfølgere har en skytsengel. Disse himmelske vektere verner de rettferdige mot den ondes makt. Satan selv innrømmet dette da han sa: "Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt det han eier?"

David forteller hvordan Gud beskytter Sitt folk: "Herrens engel slår leir til vern om dem som frykter Herren, og frir dem ut av fare." Frelseren sa om dem som trodde på Ham: "Pass dere for å se med forakt på en eneste av disse små! For Jeg sier dere: Deres engler i himmelen ser alltid Min himmelske Fars åsyn." [iv] Englene som har til oppgave å hjelpe Guds folk, har alltid adgang til Gud.

Guds folk som er utsatt for den bedragerske makt og det hvileløse hat fra mørkets fyrste, og som kjemper mot alle ondskapens makter, har forsikring om stadig englevakt. Og det har sine gode grunner. Når Gud har lovt Sitt folk hjelp og beskyttelse, er det fordi de konfronteres med ondskapens veldige krefter som er tallrike, besluttsomme og utrettelige. Ingen kan uten fare være uvitende om disse ondskapens makter, eller stille seg likegyldig til dem.

DEMONER - FINNES DE?
Onde ånder, som i begynnelsen ble skapt syndfri, hadde samme natur, styrke og glans som de hellige vesener som nå er Guds sendebud. Men etter at de syndet, sluttet de seg sammen for å vanære Gud og ødelegge mennesker. De tok del i opprøret på Satans side, og ble fjernet fra himmelen sammen med ham. Siden har de samarbeidet med ham i kampen mot Guds lederskap. Bibelen omtaler denne alliansen av onde engler - hvordan de er organisert, deres stilling og status, deres forstand og sluhet, og deres onde planer mot menneskenes fred og lykke.

Det gamle testamente inneholder spredte hentydninger til disse onde englenes eksistens og virksomhet. Men det var mens Kristus var her på jorden, at de onde ånder aller tydeligst viste sin makt. Han kom for å gjennomføre frelsesplanen, men Satan bestemte seg for å hevde sin rett til å herske over verden. Han hadde klart å innføre avgudsdyrkelse overalt på jorden unntatt i jødenes hjemland.

Kristus kom til det eneste landet som ikke helt og fullt hadde gitt etter for fristerens makt, og lot lyset fra himmelen skinne der. To rivaliserende makter gjorde nå krav på overhøyhet. I kjærlighet tilbød Kristus tilgivelse og fred til alle som ville ta imot. Mørkets makter innså at de ikke hadde ubegrenset makt, og de skjønte at dersom Kristi misjon lyktes, ville det snart være slutt på deres herredømme. Satan raste som en løve i bur, og i trass øvde han sin makt både over menneskenes kropp og sjel. Det nye testamente gjør det klart at mennesker har vært besatt av onde ånder. De som var plaget på denne måten, led ikke bare av sykdom som hadde naturlige årsaker. Kristus var fullstendig klar over hva han stod overfor, at demoner var til stede og drev sin virksomhet.

Bibelhenvisning
[i] Heb 1,14
[ii] Job 38,7; Sal 8,6
[iii] Sal 103,19.20;Åp 5,11;Dan 7,10; Heb 12,22; Esek 1,14; Matt 28,3.4;2 Kong 19,35; 2 Krøn 32,21
[iv] Job 1,9.10; Sal 34,8; Matt 18,10