"KRISTNE SAMFUNN"

Er du forvirret og lei av å ikke vite hva de forskjellige kirkene og menighetene står for? Da er du isåfall ikke alene. Ikke bare er det tidkrevende, men de aller fleste kirkene eller menighetene skriver så generelt og overfladisk vedrørende trosgrunnlaget at man knapt ser noen som helst forskjell mellom dem. De fleste kristne trossamfunn sier også om seg selv at de har Bibelen som rettesnor i livet, at Jesus er Gud og gir tilgivelse, og at Han er deres eksempel. Men dette har vi hørt mange ganger før, og allikevel eksisterer de ulike trossamfunnene. Men det må tydeligvis være noe som skiller dem fra hverandre, hvis ikke ville de ikke ha delt seg i de forskjellige retningene. Men må derfor gå lit under overflaten og se på hva de forskjellige samfunnene forkynner, og eventuelt hvilke personer som fronter bevegelsen. 

Noen av artiklene kan virke støtende for noen. Det presiseres at disse tekstene på ingen måte er ment for å ytre fordom, hat eller personangrep. Men på grunn av den tiden vi lever i, hvor moralsk og åndelig frafall har omtrent nådd dets klimaks, anses det som nødvendig og som en plikt å skrive om de forskjellige samfunnene uavhengig av hvor "politisk ukorrekt" det måtte være. Hensikten er å se på trosgrunnlaget og sammenligne dette med Bibelske prinsipper for å opplyse leseren om hvor kirken, menigheten eller samfunnet står i henhold til Guds ord.

Image