JEHOVAS VITNER

Sekten oppstod ut fra Charles Taze Russell’s Bibelstudent-bevegelse i det sene 19. århundre. I 1881 var han med å grunnlegge Zion’s Watch Tower Tract Society, også kjent som The Watch Tower Society, med William Henry Conley.
Hovedkvarteret ligger i New York, hvor de eldste bestemmer hva doktrinen deres skal inneholde, og er ansvarlig for blant annet traktater, politikk, publikasjoner og styrer administrasjonen rundt om i verder.

 

Jehovas Vitners doktrine

Mange av Jehovas vitner er oppriktige og handler i god tro, men mange av deres læresetninger finner ikke støtte i Bibelen, og av den grunn kan ikke denne sekten kalles for en kristen bevegelse.
I tabellen er en oversikt over deres doktrine i forhold til Guds Ord.

Image
Charles Taze Russel (1852-1916)

JVs doktrine

JVs støtte

Den kristne respons

Kun Watchtower-samfunnet som kan tolke Bibelen, mens enkeltindivider kan ikke.

"Bibelen er en organisatorisk bok som tilhører den kristne menighet, og ikke til enkeltpersoner, uansett hvor oppriktig de tror at de kan tolke Bibelen..(..) Bibelen kan ikke bli ordentlig forstått uten Jehovas synlige organisasjon i tankene." – The Watchtower, 1. oktober, 1997, s. 587.

Efs 1:17-18 sier at Ånden vil gi visdom og åpenbaring av Gud, og at "deres forstands øyne blir opplyst,..". Ifølge troen til JV, så må da alle menneskene som levde før JV ble opprettet, blitt dømt til å mislykkes fordi de - ifølge JV- ikke forstod Bibelen.

Den "Ny verden-oversettelsen av De hellig skrifter" (JV’s bibelen), er den beste oversettelsen fordi den er nøyaktig, og burde bli brukt over alle andre versjoner.

Blant biblene er den "Nye Verdens-oversettelsen av den kristne greske skriften" enestående. Det utmerkede arbeidet av denne bibelen blir markert med nøyaktighet, klarhet og ensartethet. Norsk overs. (What Has Religion Done For Mankind, 1951, s.351)

JV-bibelen er full av feil. Den greske forskeren Bruce Metzger sa at "Jehovas vitner har innarbeidet flere feilaktige gjengivelser i sin oversettelse av Det Nye Testamentet."
(Jehovah’s Witnesses and Jesus Christ, Theology Today, april, 1953)

Treenigheten finnes ikke, og er en ond doktrine som lærer om eksistensen av tre guder.

"Det har aldri vært en mer villedende doktrine enn den som omhandler treenigheten", norsk overs.(Reconciliation, 1928).

Treenigheten er ikke alltid lett å forstå, og av den grunn har man kommet med endringer for å definere Ham i en form de forstår. Selve ordet "treenighet" fremkommer ikke i Bibelen som en beskrivelse av Gud, men Bibelen indikerer en Gud med en treenig natur: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd (1. Joh. 5:7).

Jesus er "en gud", men mindre enn Gud Jehova.

I JVs bibel står det i Joh. 1:1: "i begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var en gud."

"I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud". JVs bibelen gir ingen nøyaktig eller legitim oversettelse av dette verset. Ut ifra slik JV skriver det, fremstår Jesus bare som en gudommelig person, og ikke som den allmektige Gud.

Frelse blir opptjent gjennom gjerninger.

Å få navnet sitt nedskrevet i livets bok, kommer an på ens gjerninger – om de er overensstemmelse med Guds vilje og godkjent av hans Dommer og Konge.(Watchtower, 15. august, 1972)

"For av nåde er dere frelst, ved troen, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg." (Efs 2:8-9).

Vitnene forkynner samme teologi som katolisismen - at man er frelst ved sine gjerninger.

Det er to grupper av kristne: En "liten flokk", som er gjenfødte barn av Gud, og den "store gruppen" eller "andre sauer/lam" som vil leve i "paradiset" på jorden etter utryddelsen av de ikke-troende. Kun den "lille flokken" vil komme til himmelen.

Bibelen sier at kun et begrenset antall av mennesker, "den lille flokken" vil komme til himmelen. De resterende trofaste menneskene vil leve på jorden som statsborgere av disse herskerne. (Watchtower, 15. februar, 1984)

Frykt ikke for påstanden til JV, for et slikt kastesystem finnes ikke i kristendommen. "For dere er alle Guds barn ved troen på Jesus.. For dere er alle én i Kristus Jesus." (Gal 3:26-28)

Vi vil være guder når vi blir med Kristus i himmelen.

.. vi er født av en guddommelig natur.. Jehova er dermed vår far.. vi er guddommelige vesener.. Nå ser vi ut som mennesker, men i oppstandelsen skal vi reise oss i vår sanne karakter som Guder. (Watchtower, desember 1881, 1919 repr.)

Bibelen er klar på at det finnes kun En Gud (eks. 1.Tim 2:5, Jes 43:10). JV hevder at de er monoteistisk (tror på én personlig gud), men dette utsagnet går jo tvert imot det de sier.
Å påstå at en vil bli en gud er også blasfemi. 

Jehovas vitner får ikke lov til å heise opp flagg eller være delaktige i politiske aktiviteter.

.. vi ser på flagghilsen som en tilbedelseshandling. (School of Jehova’s Witnesses, 1983)

.. Jehovas vitner tar ikke del i politiske aktiviteter. (United in Worship of the Only True God, 1983)

Bibelen sier at vi skal ha ærbødighet og respekt for myndighetene fordi det er en autoritet som Gud har tillatt å bli satt over oss. (Rom kap. 13, 1. Pet 2:13-14)

Jehovas vitner feirer ikke bursdager, farsdag, morsdag, valentinsdag, jul eller påske siden det ikke blir funnet i skriften.

..bursdagsfeiring har en tendens til å legge for stor vekt og oppmerksomhet på et individ. JV er ikke delaktige på bursdager, (party, synging, gavegiving osv.). (School and Jehovas Witnessess, 1983)

..ingen steder i bibelen finner vi at foreldre er å bli tilbedt, eller at det skal være fars- og morsdag til ære for dem. (Awake!, 8.mai, 1956)

Disse feiringene er harmløse, og er ikke i motsetning til Bibelen. Riktignok har ikke jul noe med Jesu fødsel å gjøre, men dersom folk forbinder denne tiden med Jesus, og blir således mer mottakelig for evangeliet, så er det ikke noe i veien for å "feire" jul.

Å påstå at far- og morsdag er en foreldretilbedelse er helt absurd. Blant De Ti Bud står det at du skal ære din far og din mor, og disse dagene er å vise respekt og verdsettelse av foreldrene.

Blodoverføring er strengt forbudt.

Reasoning from the Scriptures, 1985, og Blood, Medicine and the Law of God, 1961, hevder at Apg 15:29 er et forbud mot blodoverføring.

Apg 15:29 viser til å spise blod, og ikke til å overføre blod til kroppen når det er nødvendig for å overleve.

Jesus returnerte usynlig til jorden i 1914 og begynte å bygge Sitt Rike. Første verdenskrig var et tegn på at Han hadde kommet.

Bevis fra bibelen viser at året 1914 var Guds tid for at Jesus skulle komme tilbake og begynne å herske.. Jesu kom usynlig,, Jesus selv ga et synlig tegn for at vi kunne vite at Han er usynlig tilstede. "folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike"…du har sett oppfyllelsen av dette tegnet siden 1914! Det året begynte første verdenskrig. (You Can Live Forever In Paradise on Earth)

Guds Ord gjør det klinkende klart at når Jesus kommer igjen vil alle vil vite det (Åp 1:7). Og  Herren kommer ikke lydløst tilbake, men med et brak og et kjempe jordskjelv.

Denne påstanden fra JV er en av de falske profetiene som sekten har kommet med angående Jesu gjenkomst og verdens ende.

Hva er hensikten med doktrinen i Jehovas vitner? Det er for å fjerne Jesu guddommelighet. De lærer at Jesus ikke er Gud, men at Han bare et skapt vesen. Det er interessant å merke at mormonene lærer dette så vel som frimurere, islam og katolisismen. Hvem er bak alt dette? Ingen andre enn Lucifer selv.