PRESISERING

I denne videoen settes det ingen dato for når Jesus kommer tilbake. Etter 1844 sluttet profetisk tid, det vil si at vi i endetiden må se på tegn i tiden, altså hendelser i verden, som indikerer hvor i tiden vi er. Noen kan kanskje tolke denne episoden dit hen at det har blitt satt en dato, men det er ikke tilfellet og heller ikke hensikten, for det uttrykkes klart i videoen at Gud kan enten forkorte eller forlenge tiden - men det er det kun Han som vet, og vi må derfor våke og be og gjøre det vi kan for å være klare til den store trengselstiden.

Du vil ikke kunne si at Han vil komme om ett, to eller fem år, og du skal heller ikke utsette Hans komme ved å si at det ikke vil skje før om 10 eller 20 år.

Ellen G. White

På fast grunn, bind 1 (188)

Videoen tar for seg noen poeng som Walter Veith (fra Amazing Discoveries) tok frem fra Profetiens Ånd som inneholder noen tidperioder og hvor på tidslinjen vi ender opp dersom vi beregner ut fra disse tidsperiodene.

I denne videoen (del 1) forklarer Veith hvorfor han tolker noen av tidsperiodene fra Profetiens Ånd som definitive, og andre som relative. I del 2 gir han også ytterligere svar på kritikken som haglet inn etter at Amazing Discoveries publiserte episoden.