Himmel eller helvete etter ens død?

Hva er hensikten med en dom i framtiden hvis de døde allerede er i Himmelen eller helvete?  Guds Ord er hverken utydelig eller selvmotsigende når det gjelder disse viktige spørsmålene. Alle mennesker kan forstå det. Hvem kan ærlig og oppriktig se noen fornuft eller rettferdighet i den gjengse oppfatningen? Skal de rettferdige, etter at de kanskje har vært i Guds rike i årtusener, høre disse oppløftende ordene når deres sak er blitt undersøkt i dommen: "Rett gjort, du gode og trofaste tjener!.. Gå inn til din Herres glede!" Blir de ugudelige kalt opp fra pinestedet for å høre hele jordens Dommer si: "Gå bort fra Meg, dere som er forbannet, til den evige ild"? (Matt. 25:21, 41) Dette er hån mot Gud, en skammelig anklage mot Hans visdom og rettferdighet! (Den Store Striden, s. 389)

Les mer i artikkelen "de dødes tilstand".