Herren er med oss i våre vanskeligheter

Når folk fikk nok av covid-restriksjonene dukket det opp en ny situasjon; krigen i Ukraina. Dette medførte "selvfølgelig" en energi- og strømkrise hvor strømprisene har skutt til himmels, selv om det ikke hadde trengt å være slik om bare våre "gode" politikere hadde klart å jobbe for folket. Men globalistene ønsker det slik for det er en del av den globale agendaen å gjøre slutt på private hjem. Men dette er ikke en tekst hvor formålet er å avdekke den deres agenda og de alvorlige følgende dette vil ha på private hjem og husholdninger. Dette er en tekst som skal minne oss på at Gud er med oss i alle våre byrder og vanskeligheter.

Svaret som Jesus ga til disiplene sine da de spurte om verdens ende, har blitt foreviget i Bibelen for alle etterslekter - åpent for alle mennesker som måtte ønske å vite sannheten og hva som venter oss. Der finner vi advarsler, men også et løfte om Den Himmelske Stad hvor vi aldri mer vil være tynget av sorg og byrder. Livet, slik det var tiltenkt i begynnelsen, vil bli gjenopprettet.

Image

Som følge av de høye strømprisene og de økte matprisene, har mange norske familier strevd med å få endene til å møtes. Dette i tillegg til rentehevingene. Og nå i februar 2023 er matprisene ventet å øke ytterligere. Det ventes også en økonomisk krise som må skje for at det nye pengesystemet og en ny økonomi skal bli implementert. Krisen kommer, og den vil ramme hardt.

Den klokeste kongen som noen gang har levd på jorden, Salomos, skrev for ca. 3000 år siden:

"Gi meg verken fattigdom eller rikdom! La meg få ete mitt tilmålte brød, så jeg ikke skal fornekte når jeg blir mett og si: "Hvem er Herren?", og så jeg ikke skulle stjele og vanære min Guds navn om jeg ble fattig" (Ordspr. 30:8-9).

Hva han skriver er sant. Gud ønsker at vi skal være et hellig folk fordi Han Selv er hellig (3. Mosebok 20:26), og Gud har skrevet i De ti bud at "du skal ikke stjele" (2. Mosebok 20:15). Når Gud ikke vil at vi skal stjele, har Han da gitt oss løfter som vi kan lene oss på?

"Derfor sier Jeg dere: Vær ikke bekymret for livet deres, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, og heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og legemet mer enn klærne? Se på fuglene i luften, de verken sår, høster eller samler i hus. Likevel gir deres himmelske Far dem mat. Er ikke dere av større verdi enn dem? (..) Så hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De verken arbeider eller spinner. (..) Hvis nå Gud kler gresset på marken på denne måten, det som står i dag og blir kastet i ovnen i morgen, skal Han ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si "Hva skal vi spise?" eller: "Hva skal vi ha på oss?" For alt dette søker hedningene etter. Men deres himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg."

Gud jobber for oss på måter som vi ikke forstår, Han ser begynnelsen til enden. Vi vil bli testet, men vi må huske på dette, at "Gud er trofast; Han skal ikke la dere bli fristet over evne", men ikke nok med det; når vi blir fristet så har vi også dette løftet: "men Han skal sammen med fristelsen også sørge for en vei ut, slik at dere kan være i stand til å bære det" (1. Korinterbrev 10:13). Dette krever tro. Det kan være vanskelig for oss å virkelig gripe troen, men Han er med oss selv om vi ikke kan se Ham. Han har lovt oss og gitt oss Sitt løfte om at Han vil ta vare på oss. Dette er løftet Han har gitt til alle som velger å ta imot Kristus. Vi har et vern. Og til tross for all motstand som verden vil gi oss, så har vi disse betryggende ordene uttalt av Jesus Selv:

Alt dette har Jeg talt til dere for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved godt mot! Jeg har seiret over verden."

Johannes 16:33