Homofili

Denne teksten er ikke skrevet for å diskriminere homofile, men for å holde opp det Gud har sagt og se dette fra et bibelsk perspektiv. Selv om temaet er betent og anses som politisk ukorrekt, er det likevel ikke sånn at sannhetens banner skal senkes.

I noen år har pride-paraden gått gjennom Oslos gater for å vise sin støtte til homoseksualitet. Regnbueflagget svaier fra flere hold av de mange menneskene som går i paraden. Mange etater og andre grupper deltar, ja til og med kirken er involvert. I år (2016) valgte også KrF-lederen Knut Arild Hareide å være med for å vise sin støtte mot diskriminering, hatkriminalitet og trusler mot homofile og lesbiske. Men gjør han det rette dersom han er en sann Jesu etterfølger?

Mange homofile og til og med heterofile, deriblant tilsynelatende kristne, tenner alle plugger når noen viser til hva Guds ord sier om homoseksualitet. De som står opp for hva Skriften sier blir klandret for å diskriminere og skape splittelse, hat og forfølgelse. Det skal også sies at såkalte kristne ytrer seg på helt feil måte og faktisk diskriminerer og håner homofile, og noen går så langt som å drepe homofile mennesker, men en sann kristen gjør ikke slik. Problemet med folk som kaller seg kristne og gjør slike onde handlinger, er at de setter de sanne kristne i et dårlig lys. Og det er selvfølgelig det djevelen ønsker.

Er homoseksualitet en synd?
Allerede i 1. Mosebok leser vi at "til mann og kvinne skapte Han dem" (v.27). Også i den gamle kirken hadde mennesker begjær, slik som i dag. 1. Kor 6:9-11 sier:
".. Far ikke vill! Verken de som lever i hor, eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller menn som lar seg bruke til unaturlig utukt med menn, eller menn som driver utukt med menn, eller.. spottere… skal arve Guds rike".

Så bibelen er meget klar på at ingen som fortsetter i slik utukt kan komme til Guds rike fordi det er synden som skiller mennesket fra Gud. Vi leser også i 3. Mos 18:22 at "med en mann skal du ikke ligge slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig."

Men er ikke det Gamle Testamentet utdatert og gjaldt kun før Jesus kom til jorden? Det Gamle Testamentet er like aktuelt som det Nye Testamentet, men alt av seremonier som viste til Jesu død på korset er ikke lenger gjeldende; for eksempel at vi bekjenner våre synder og dreper et lam. Dersom man sier at alt i det Gamle Testamentet er utdatert og ikke lenger gjeldende, må man samtidig forkaste alle profetiene som det Gamle Testamentet inneholder. Og profetien som Daniel fikk, viser også til hendelser som skulle skje etter at Jesus døde på korset og dro tilbake til himmelen, f.eks 1260- årsprofetien som endte i 1798. Den kraftige solformørkelsen og den blodrøde månen ble nevnt i det Gamle Testamentet (Joel 3:4), men skjedde etter at det Nye Testamentet var ferdig skrevet.

Også i Romerbrevet kapittel 1 snakker Paulus om at man ikke burde leve et liv i homoseksualitet. I Åpenbaringen 21:8 blir det på nytt sagt at de som lever i hor ikke kan komme til himmelrike, for dersom man ikke vil innrette seg etter De Ti Bud vil man heller aldri få sann lykke i himmelen hvor Guds lov er standarden.  Det skal heller ikke være usagt at Åp. 21:8, også gjelder for heterofile som lever i hor.

Sann lykke?
Oslo Pride sier om seg selv at de er "kjærlighet, frihet og livsglede" (www.oslopride.no).
En homofil eller lesbisk kan kanskje si at h*n ikke er lykkelig med en av det motsatte kjønn, men er derimot lykkelig med det samme kjønn. Og hva er svaret til en kristen da? Den alkoholiserte sier at alkoholen gjør ham lykkelig, mens en annen sier at ved å ligge med forskjellige partnere gjør ham lykkelig, men dersom man forsøker å se litt lenger, så er ikke disse menneskene virkelig lykkelige. For alkoholen ødelegger og svekker sansene dine, og den som ligger med mange vil ikke kunne slå seg til ro når han er gammel og mindre tiltrekkende – og hva skal han gjøre da når han ikke får mer av "lykken og livsgleden" sin? Ingenting av dette gir varig lykke.

I det homoseksuelle miljøet er det store målet bak deres anstrengelser for å bli akseptert som "normale" i samfunnet den store drivkraften, fordi de føler at resten av samfunnet ser på dem som mindreverdige. Av den grunn har de følelsen av å bli sett ned på, og kjenner på denne mindreverdighetsfølelsen. Og hva de indirekte sier da er at de har denne underliggende følelsen av ulykkelighet. De fleste av dem vil sannsynligvis si at årsaken til denne ulykkeligheten er på grunn av dem som ikke er enige med deres livstil. Men selv om man tok bort denne uenigheten og man omgås i samfunn hvor homoseksualitet er ganske godt akseptert, så kommer man fortsatt til å finne grunnleggende ulykkelighet. Det betyr ikke at de ikke har perioder med lykke, men at de sannsynligvis ikke får den lykken som Gud vil at vi skal ha.

Det er viktig å understreke at selv om homoseksualitet er synd – på lik linje med mange andre synder – så er det ikke en utilgivelig synd. Og sanne kristne skal ikke gjøre forskjell på folk, enten om en person synder ved å lyve, og den andre ved å begå hor. For dersom man gjør forskjell på folk, så har man selv syndet og brutt loven (Jak 2:5-11). Det er ikke synderen man skal hate, men synden selv. Gud elsker synderen, og derfor burde ikke en sann Jesu etterfølger gjøre det motsatte. Jesus kom ikke for å "kalle rettferdige, men syndere til omvendelse" (Luk 5:32). Håpet er ikke ute!

I 1. Kor 6: 11 sier Paulus at "slik var noen av dere en gang. Men dere ble renset, dere ble helliget, og dere ble rettferdiggjort i Den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd." Herren elsker absolutt alle uansett hvilke synder de har gjort, og det er det første og viktigste en synder som vil omvende seg bør ha i tankene: nemlig at Gud elsker deg, og i Ham vil du få kraft til å omvende deg fra det onde, enten om det er begjær til andre av samme kjønn eller motsatt kjønn. Ingen synder er for store til at Gud kan tilgi deg.

Er man født homofil?
Nei, det finnes ikke et homo-gen som er årsaken til at noen mennesker er homofile. Paulus forteller oss hvorfor noen er homofile og lesbiske:

            "For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket. Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige, og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Derfor overga Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, slik at de vanæret sine legemer seg imellom.
De byttet ut Guds sannhet med løgnen og tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen… På grunn av dette overga Gud dem til vanærende lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen. Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samvliv med kvinnen, og de ble opptent i sin lyst etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv. Og ettersom de ikke fant noen verdi i å holde seg til Gud i sin erkjennelse, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg… De er fulle av misunnelse…strid… Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de gir også sin støtte til andre som gjør det" (Rom 1:21-29,32).

Det finnes ikke et gen som gjør at man er født homofil.
Image

Bør en kristen være med i homseparaden?
Her er det nok mange meninger, men en sann Jesu etterfølger vil ikke gi noen form for støtte som vil være med på å forsterke synden og gi den mer "rettigheter" i verden. Det er tross alt synden Herren kjemper imot, hvorfor skulle da en kristen bane mer vei for den?

Noen kristne vil si at man støtter Hareides oppmøte i paraden, og man ville kanskje blitt med i toget selv fordi man ønsker å vise sin støtte mot diskriminering og at homofile blir truet og drept. Men dette er en feil måte å gjøre det på. Hensikten med hele paraden er jo for å vise sin aksept for homofili. Å gå med i paraden viser at du er for og støtter homoseksualitet.

 

Noen såkalte kristne har fått seg til å si at "hadde Jesus vært her i dag, ville også Han ha gått i toget for å vise sin motstand mot diskriminering og vold mot de homofile". Kan man i det hele tatt ha sett for seg Jesus gå i paraden med regnbueflagget? Dersom disse såkalte kristne hadde lest Bibelen litt grundigere, hadde de lest hvor kraftig Jesus irettesatte synden. Da trenger man ikke engang gruble på om Jesus hadde vært delaktig i homseparaden. "Du skal ikke følge mengden i ondskap"(2. Mos 23:2) står det. Les Guds ord, så er det mange spekulasjoner og spørsmål som blir besvart.

En Jesu etterfølgers oppgave er å lede folk bort fra synden og til Jesus, ikke støtte dem i å fortsette i den. Nå gir ikke Bibelen tillatelse til å drikke alkohol (eneste unntaket er ved store fysiske smerter), men la oss si at du hadde en flaske med sprit på bordet og fikk besøk av en alkoholiker. Ville du latt flasken bli stående på bordet? Det er det samme med homseparaden – man leder ikke folk til Jesus ved å gi uttrykk for at homofili er greit, og at dem bare kan fortsette. Skal man få sine synder tilgitt, trengs det omvendelse for å vise at man angrer på sin onde ferd, og da hjelper det ikke å sende dem med resten av toget.

"Den kloke forutser det onde og søker skjul. De enfoldige går videre og blir bøtelagt." (Ordspr. 27:12) 

Mange påstår at verden har endret seg – den er ikke så konservativ og firkantet som den en gang var (i dette tilfellet i forbindelse med homofili). Og det har dem absolutt rett i! Det er verden og mennesket som har endret seg, men ikke Gud. Gud er den samme i dag som Han var i går, og som Han vil være til evig tid (Heb 13:8). Når man ikke finner noen som helst støtte for at Herren har endret Sitt syn på homofili (samt hor og alle andre synder), hvorfor skal vi tro noe annet da? De kirkene som har vist sin støtte til homofili har samtidig vist sitt frafall fra Gud, og slike kirkesamfunn bør vi ikke menge oss med. La Herrens Ord forbli fast i oss, for i Ham er det styrke og tilgivelse. Og enhver som kommer til Ham vil Han med glede hjelpe og veilede, så la oss derfor ikke støtte det som skiller oss fra Gud, nemlig synden.

Bibelen forteller at umoralen og synden vil øke nå i disse siste tider. "Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange." (Matt 24:12). "For syndene hennes har nådd helt til himmelen.." (Åp. 18:5). Umoralen øker, og ser vi helt klart gjennom blant annet denne homofile bevegelsen.