DYRET FRA JORDEN - DET ANDRE DYRET

Åpenbaringen forteller om to dyr som skal regjere i endetiden. Det ene er "dyret fra havet" og det andre er "dyret fra jorden". Vi har allerede identifisert det første dyret, og vet at et dyr i bibelsk symbolikk representerer en makt eller et rike. Derfor vet vi at det andre dyret også må være et rike eller en annen maktfaktor. I kapittel 13:10 leser vi når det andre dyret skal oppstå:
"Den som fører i fangenskap, skal komme i fangenskap. Den som dreper med sverdet, skal selv drepes med sverdet.." Det første dyret, pavedømmet, ble tatt i fangenskap i 1798 – slutten av de 42 månedene [1260 år] med regjeringstid (Åp. 13:5), og dyret fikk således sitt "dødelige sår". Det er på denne tiden Johannes så at det andre dyret reiste seg. Dette dyret reiser ser derimot ikke opp av havet, som symboliserer store folkemengder og folkeskarer, men fra jorden (Åp. 13:11), som er det motsatte av vann, og symboliserer et område som ikke tidligere var bebodd av store folkeslag, nasjoner og tungemål.

Image

Kriteriet for det andre dyret – dyret fra jorden

Som vanlig har Gud gitt oss kriterier som identifiserer dette dyret.

Åpenbaringen 13:11-12
"Deretter så jeg et annet dyr som kom opp av jorden, og han hadde to horn som et lam og talte som en drage. Og i det første dyrets nærvær utøver han all den makt det første dyret hadde, og han får jorden og de som bor på den, til å tilbe det første dyret, han som fikk det dødelige såret sitt legt."

I motsetning til dyrene i Daniels bok som knuste og banet seg veien til makt, ville dette dyret vokse frem uten krig og kamper. Dette dyret viser til en nasjon som kom fra et ubebodd eller tynt befolket sted, og som vokste seg så sterkt og mektig slik at den utøver makt over alle jordens nasjoner. I tillegg fremstår den som et lam, men taler derimot som en drage. Et lam er snill og uskyldig, mens en drage er en ond skapning. Nasjonen fremstår tilsynelatende som en uskyldig og god nasjon, en nasjon med en Kristi-lignende karakter, men som tydeligvis har et indre mørke som vokser når den gir avkall på de gode attributtene. Dette er en nasjon som i stor grad kan påvirke alle andre land i verden på en eller annen måte.

USA - den eneste nasjonen som passer

Amerikas Forente Stater kom til syne fra et tynt befolket sted på den tiden da det første dyret, pavemakten, mistet sin makt i 1798. Under pavedømmets forfølgelsestid på 1260 (42 måneder) år av protestantismen, hadde Gud forberedt et sted for protestantene for å slippe unna Den Katolske Kirkes voldelige hånd. Kristne protestanter som nektet å bøye seg for pavedømmet, rømte for livet og dro over Atlanterhavet. Protestantismen økte således sin makt, mens Den Katolske Kirke ble svakere.
"Så spydde slangen vann som en flodbølge ut av munnen sin etter kvinnen, for å få henne til å bli skyllet bort av flodbølgen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte flodbølgen som dragen hadde spydd ut." (Åp. 12:15-16).
I dette verset representerer jorden den ubebodde nye verden som kvinnen (den forfulgte kirken) flyktet til for å unngå den pavelige forfølgelsen.

Image

I 1776 møtte USAs uavhengighetskrig sin ende, og erklærte sin uavhengighet samme år. I 1798 fremstod USA som en verdensmakt. Se tidstabellen under for et lite sammendrag.