DEN UTILGIVELIGE SYND

"Alle synder og enhver bespottelse de uttaler, skal bli tilgitt menneskenes barn. Men den som spotter [engelsk: "blaspheme against"]Den Hellige Ånd, får aldri tilgivelse, men blir skyldig til evig dom". (Mark.3:28-29)

Det er én synd som er utilgivelig, og det er synden mot Den Hellige Ånd. Men hva betyr det egentlig? Først må vi se på hva som er oppgaven til Den Hellige Ånd:
"Når Han [Den Hellige Ånd] kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om rettferdighet, fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste [Satan] er dømt." (Joh.16:8-11)

Det er Ånden som overbeviser oss om synd og hva som er rett og galt – med andre ord samvittigheten vår, som virker som Guds stemme i oss, slik at vi kan unngå å gjøre det onde for å heller gjøre det rette (i henhold til kristen livsførsel).
Bibelen gir oss gode indikasjoner på hvordan man spotter Den Hellige Ånd. Ånden blir også symbolisert som ild (Luk. 3:16), og vi blir oppfordret til å ikke utslokke Ånden (1.Tess.5:19). Det er derfor klart og tydelig at alle mennesker har muligheten til å utslokke Ånden – å miste samvittigheten – og således er det ondskapens makter som tar overhånd. I vår tid hvor kriminalitet og brutaliteten øker, ser vi klart at mange mennesker har mistet samvittigheten, og således utslokket Den Hellige Ånd, og fulgt sin egen tomhet.

Image
Image

"Dette sier og vitner jeg altså i Herren, at dere ikke lenger skal vandre slik som de andre hedningene vandrer, de som lever etter sitt sinns tomhet.
De er blitt formørket i sin forstand og er fremmedgjort for livet i Gud, på grunn av uvitenheten som er i dem, ved sitt hjertes forherdelse.
Og siden de ikke lenger har skamfølelse, har de gitt seg til skamløs utukt og til all slags urenhet med grådighet.
Men der har ikke lært å kjenne Kristus slik,
så sant dere virkelig har hørt om Ham og er blitt opplært i Ham, slik sannheten er i Jesus,
da dere har avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle menneske, det som blir fordervet ved de forførende lyster,
til fornyelse i deres sinn ved Ånden.." (Efs.4:17-23)

Når den som har dårlig samvittighet etter å ha stjålet noe allikevel fortsetter å stjele, vil han etter hvert ikke lenger få dårlig samvittighet fordi han har motstått seg stemmen som forteller om rett og galt. Dette er noe vi alle har erfart, at jo mer vi gjør noe galt, så mister vi etter hvert sansen for det som er rett å gjøre.
Vi blir oppfordret til å legge bort løgnen, og heller tale sannhet. Dersom vi blir sinte, så synd ikke. Om vi har stjålet, så skal vi ikke stjele mer. Og la ikke et eneste ondt ord komme ut fra vår munn, men heller tale gode ord til oppbyggelse, og vær gode og barmhjertige mot hverandre, og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt oss i Kristus (Efs. 4:25-32). Å ikke tale ondt om andre kan være en utfordring for mange, men i Kristus er ingenting umulig. En slik holdning og livsførsel løfter mennesket opp til å bli en himmelsk borger. 

1.Tess. 5:19-22 sier "Utslokk ikke Ånden! Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt! Avstå fra enhver form for ondskap!" Bibelen er den eneste boken blant de større religionene som inneholder profetier gjennom tidsaldrene og for vår tid. Omtrent alle har blitt oppfylt, og Paulus skriver i brevet til de kristne i Tessalonika (som også gjelder alle kristne) at vi ikke skal forakte profetier, for det er også å spotte Ånden når vi ikke tror på Guds Ord.
Den utilgivelige synden er altså å motstå Den Hellige Ånd, slik at man fortsetter i synden og ikke omvender seg. Den Hellige Ånd har blitt sendt til alle mennesker, og har lært oss hva som er rett og galt, og når personen allikevel nekter å høre på samvittigheten, vil han ikke lenger være under Guds beskyttelse. Om noen derfor stjeler, lyver eller dreper uten å få dårlig samvittighet, burde en varsellampe lyse og minne personen på hvilke krefter som er i gang med å rotfeste seg.

Image

Den engelske oversettelsen nevner blasfemi mot Den Hellige Ånd (den norske sier "spotter"). Blasfemi er når noen setter seg selv høyere enn det som er gitt ham, for eksempel når noen påstår å være Gud (Joh.10:33). Da Jesus sa til dem lamme mannen at hans synder var ham tilgitt, tenkte noen av de skriftlærde at Jesus talte gudsbespottelser. Jesus forstod hva de tenkte og svarte:
"Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?
Hva er lettest, å si til den lamme: "Dine synder er deg tilgitt," eller å si: "Stå opp, ta sengen din og gå?"
Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har myndighet på jorden til å tilgi synder," – nå taler Han til den lamme – "Sier Jeg deg: Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hjem!" (Mark. 2:5, 10-11).

"Blasfemi mot Den Hellige Ånd" er å sette seg i en høyere posisjon og si at man ikke tror at Gud virker i dette, eller med oss, selv om du blir gitt alle slags mulige bevis. Man godtar ikke Guds ord og nådegave, og sier om seg selv at han ikke synder. Konsekvensen for dette er at man "blir skyldig til evig dom." I denne blasfemien er alle de onde gjerningene oppsamlet; løgn, tyveri, hor, mord m.m.
Den utilgivelige synden (blasfemi mot Ånden) ligger ikke i et bestemt ord eller gjerning, men det er den kontinuerlige bestemte motstanden av sannhet og bevis, og en vedvarende fornektelse til å svare på invitasjonen til å omvende seg fra sine synder (EGW Manuscript 30, 1980). Gud kaller på alle, men mange velger å avvise enhver form for bevis som vitner om Hans guddommelige nærvær. Det er derfor ikke Gud som ødelegger en synder, men synderen ødelegger seg selv idet han nekter å lytte til Den Hellige Ånd og omvende seg fra sin onde framferd.

La oss sette dette i et forenklet perspektiv. Når Jesus kommer med den Hellige Stad fra himmelen til jorden (etter at de frelste har vært sammen med Gud i himmelen i 1000 år), så vil det være to grupper mennesker:

DE SOM ER PÅ INNSIDEN AV DEN HELLIGE STAD (de frelste)

Disse menneskene har:

  • Ikke utslokket Ånden.
  • Ikke foraktet profetier.
  • Prøvd/testet alle ting (studert alt opp mot Guds ord).
  • Holdt fast på det som er godt.
  • Avstått fra enhver form for ondskap.

1.Tess. 5:19-22
"Utslokk ikke Ånden! Forakt ikke profetier! Prøv alle ting! Hold fast på det som er godt! Avstå fra enhver form for ondskap!"

DE SOM ER PÅ UTSIDEN AV DEN HELLIGE STAD (de ufrelste)

Disse menneskene har:

  • Utslokket Ånden.
  • Foraktet profetier.
  • Ikke studert Bibelen for å finne sannheten.
  • Ikke holdt fast på det som er godt.
  • Ikke avstått fra enhver form for ondskap.