DE ISLAMSKE RØTTENE

Islam er blant de største religionene i verden, og den har total kontroll over sine områder. Ingen fra utsiden har for eksempel lov til å komme inn til Mekka, og evangelisering er helt forbudt i islamske land. Men hva er egentlig islam? Hvor kommer den fra og hva er dens hensikt? Millioner av mennesker er ikke klar over hvordan islam ble skapt og hvorfor. Til og med majoriteten av muslimene er uvitende om dette, fordi sannheten har blitt så godt skjult. Men til tross for at tykke mørke skyer hviler truende i lufta, så er det alltid et lys som brenner i mørket, og kan deles med alle som ønsker å samle seg rundt det.

1

DEL

Innholdsfortegnelse

2

DEL

Innholdsfortegnelse

3

DEL

Innholdsfortegnelse

 • Symbolikk - halvmånen og stjernen/solen
 • Katolisisme og Maria-tilbedelse
 • Hvem kom først?
 • Det altseende øyet
 • Frimureri og Islam
 • Islam og Maria
 • Katolisisme og Islam = samme religion
 • Ny verdensorden - én religion
 • Hvordan Vatikanet skapte islam - vitnesbyrd fra tidligere jesuittprest
Image

Mohammed Mustafa
Mohammed (profeten i islam) ble født i år 570 e.Kr, og døde 632 e.Kr. Da han var 25 år giftet han seg med Khadijah, som var 40 år gammel enke og  kom fra et romersk-katolsk kloster. Hun var en velstående og rik arabisk kvinne som ga formuen sin til kirken, og hun var en trofast etterfølger av paven. Selv om hun trakk seg tilbake til et kloster, ble denne kvinnen ble gitt en viktig oppgave og skulle spille en stor rolle for pavedømmet. Hennes fetter, Waraquah, var også en trofast katolikk som skulle vise seg å få en rolle i dramaet som snart skulle utspille seg. 

Mohammed var ikke en utdannet person som kunne skrive selv, så han måtte derfor ha noen med seg som kunne skrive ned alt det han så og hørte, og koranen er tilsynelatende annerledes i forhold til alle andre religiøse bøker, fordi den er en direkte sitert bok – altså at den ikke er omskrevet av en profet, men er det nøyaktige guds ord.

Før vi går inn på hvem og hvorfor islam ble skapt, så skal vi se på symbolikken som brukes, og få klarhet i meningen bak dette.

Image
Profeten Mohammed (570 e.Kr.-632 e.Kr.)
"De stakkars araberne ble ofre for en av de mest listige planene som noen gang ble tenkt ut av mørkets makter."
Alberto Rivera

Alberto Rivera

Tidligere jesuittprest

SYMBOLIKK - HALVMÅNEN OG STJERNEN/SOLEN

Islam symboliseres ved en halvmåne og en stjerne. Dette symbolet representerer blant annet guden deres, Allah. "Han [Allah] var måneguden, som giftet seg med solgudinnen. Sammen lagde de tre gudinner, som ble kalt "Allahs døtre." Disse tre gudinnene ble kalt Al-Lat, Al-Uzza, og Manat." [i]

Fra samme kilde på side 46, står det at "Allah er et pre-islamsk navn… som samsvarer til den babylonske Bel." – en interessant forbindelse med en gammel hedensk religion, hvor Bel, eller Ba’al, er guddommen.

Image

I den høyt verdifulle frimurerboken Morals and Dogma, på side 451, står det "The Arabian word AL-DE-BARÁN, means the foremost, or leading, star: and it could only have been so named, when it did precede, or lead, all others. The year then opened with the sun in Taurus; and the multitude of ancient sculptures, both in Assyria and Egypt, wherein the bull appears with the lunette or crescent horns, and the disk of the sun between then, are direct allusions to the important festival of the first new moon of the year; and there was everywhere an annual celebration of the festival of the first moon, when the year opened with Sol (solen) and Luna (månen) in Taurus… The crescent and disk combined always represent the conjunctive Sun and Moon."

 Symbolet på Taurus representerer både den mannlige og kvinnelige guddom= 

Image
Image

På det egyptiske bildet til venstre ser vi bl.a hornene og den røde disken på innsiden. Symbolet representerer hvordan solguden ble unnfanget i morens mage for å bli født av Isis. Hornene er derfor også en representasjon av månen. Dette symbolet finnes også i babylonske religioner:

Image
Fødselen av solguddomen Baal-Hadad

Symbolet er godt utbredt i egyptisk religion. Bildet til høyre viser ornamentet fra graven til kong Tut. Vi ser halvmånen med disken på innsiden. Dette bildet av disken/stjernen og halvmånen, er mann- og kvinneaspektet; Horus og Isis. Symbolet er spredt overalt på jorden, og det er ikke noe som bare finnes i Egypt, men til og med i frimureriet. Denne Ba’al-tilbedelsen er Lucifer-tilbedelse i hans mannlige og kvinnelige form.
Det samme symbolet finner vi også i katolisismen. Når paven utfører messen, har han en rund kjeks som han legger i en monstrans etter at messen er ferdig. En monstrans er et skrin hvor kjeksen, eller brødet, oppbevares. Monstransen er formet som en halvmåne, og når disken blir plassert i denne, representerer den fødselen til solen.

Image
Ornament fra kong Tuts grav
Image
Monstrans i katolisismen

Med andre ord bruker katolisismen det samme symbolet som de hedenske religionene; halvmånen med solen eller stjernen på innsiden. Et annet spørsmål som reiser seg er da om det er andre røtter i katolisismen som går tilbake til de gamle avgudsreligionene. Som det står skrevet over er Isis den som fødte solguden, hun er altså således en mor. I kristendommen er det også en kvinne som fødte Gud, og det var jomfru Maria. Men hva er sammenhengen? Helena Petrovna Blavatsky, en kvinne som var en Lucifer-tilbeder, dypt involvert i okkultismen og høyt anerkjent i flere av de okkulte selskapene, skrev i boken Isis Unveiled (s.41):

When Cyril, the Bishop of Alexandria, had openly embraced the cause of Isis, the Egyptian goddess, and had anthropomorphized her into Mary, the mother of God; and the trinitarian controversy had taken place; from that moment the Egyptian doctrine of the emanation of the creative God out of Emepht began to be tortured in a thousand ways, until the Counsils had agreed upon the adoption of it as it now stands – the disfigured Ternary of the kabalistic Solomon and Philo!

Image
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

Det kan omtrent ikke stå klarere – biskopen gjorde om Isis til Maria. Om du går til en romersk-katolsk kirke, eller andre steder som har et alter av Maria, så er Maria bare en annen forkledning og et annet navn på Isis, og Isis er naturligvis et av mange synonymer for Satan. De gamle tilbedelsene fra avgudsreligionene gjentar bare seg selv i en annen forkledning. Det er vel kjent at Den katolske kirke er basert på hedenskap, og her kommer det også klart fram fra en av de største anerkjente personene i okkultismen.

Katolisisme og Maria-tilbedelse

Katolisismen støtter sterkt tilbedelsen av "Maria", som i realiteten er Lucifer, og som står bak alle former for avgudsdyrkelse. Katolisismen lærer at Jesus har Sin fortjeneste fra Hans mor (Maria), og ikke Hans Far i himmelen – altså at egenskapene til Jesus har Han fra Maria, og ikke Hans Far. De lærer også at Jesus var syndfri på grunn av henne, ikke på grunn av Faderen. Derfor er det ingen bedre kilde enn å gå til deres egen bibel – Douay bibelen, kjent som jesuittbibelen. Følgende tekst er fra 1. Mosebok 3:15 i King James Bibelen, mens til høyre er samme tekst slik den fremkommer i Douay bibelen.

King James

Bibelen

Douay

Bibelen

"And I will put enmity between thee and the woman, and between thy
seed
and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel."

"I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed: she shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel."

I Douay bibelen er det altså Maria som skal knuse Jesus, og ikke motsatt slik King James-utgaven sier. Katolikkene har endret hele meningen slik at den støtter deres læresetninger. På en romersk-katolsk nettside, www.heartsare.com, hvis formål er "to uphold and promote the teachings of The Catholic Church," [ii], er det helt klinkende klart at Maria opphøyes som en gud. De skriver at Maria åpenbarte seg for tre barn i 1917 i Portugal, og sa "To save them [synderne], God wishes to establish in the world devotion to my Immaculate Heart."

 

De skriver videre på nettsiden at "the sinners of the world will be saved through devotion to her Immaculate Heart."[iii]. "Immaculate" betyr "plettfri", altså "perfekt". Med andre ord skriver de at Maria hadde et perfekt (syndfritt) hjerte. "The Immaculate Heart" er Maria som en indre person i mennesket. Se skjermbilde under av nettsiden for full beskrivelse av "the Immaculate Heart", og hva denne Maria sa til de tre barna. Vi leser også videre at Maria er Guds mest perfekte og dyrebare barn, som gjennom Jesu egenskaper, vil seire over ondskapen.

Maria har aldri vært hellig, og hun er ikke mer verdifull enn deg og meg, og sist av alt var hun ikke perfekt. Intet menneske er perfekt på denne jorden. Dette er ren blasfemi og avgudsdyrkelse! Med denne kunnskapen vet vi nå hvorfor de katolske landene har statuer og bilder av Maria, og hvorfor mange religiøse bilder også har både hun og Jesus avbildet med et brennende og lysende hjerte.

Image
Marias plettfrie hjerte.
Image
Bilder av Jesus som viser et hjerte, symboliserer katolisismens doktrine om at Jesus har sin fortjeneste fra Maria istedenfor Gud Faderen.
Image
Skjermbilde fra www.heartsare.com

Hvem kom først?

Siden vi kan spore denne symbolikken tilbake til Egypt og den hedenske religionen i Babylon, er det ikke tvil om at denne gamle religionen eksisterte lenge før islam oppstod. Den gamle hedenske religionen var til og med i kristendommen før den kom i islam. De som var innviet til denne gamle religionen var såkalte kristne. De var naturligvis ikke ekte kristne, men de utga seg for å være Jesu etterfølgere for de uvitende menneskene som ikke var en del av deres indre sirkel i denne religionen. På denne måten forgiftet disse falske troende kristendommen, slik at villfarelse og hedenske læresetninger fikk innpass og rotfeste i den tidligere sunne lære. De sanne og trofaste kristne derimot, kjempet iherdig for å bevare og opprettholde Guds ord. 
Før denne Baal-tilbedelsen fantes i islam, eksisterte den i hovedsak på to steder innad i "kristendommen"; Alexandria (kjent for det beryktede biblioteket med samme navn i Egypt som inneholdt viktige okkulte bøker og skrifter før det brant ned) og Rom. Da de kristne tok over Alexandria og ødela de okkulte bøkene, var det Rom som stod igjen med den okkulte kunnskapen. Rom ble derfor stedet med den okkulte kunnskapen lenge før islam fikk se dagens lys.

Den gamle hedenske religionen, katolisismen, hadde derimot en erkefiende – den sanne kristendommen, som gjennom Guds ord hadde makten til å avsløre enhver form for avgudsdyrkelse, og som kunne åpenbare veien til det evige livet for den som ønsket. Kristendommen hadde spredt seg, og økte i antall på mange steder hvor disiplene hadde vandret. De kristne på disse stedene holdt de ti bud, inkludert sabbaten, noe Alexandria og Rom derimot ikke gjorde, siden deres kirker heller fulgte hedenske skikker.

 • Tilleggsinformasjon
 • Hvem er Baal?

Encyclopedia of Freemasonry (EoF) skriver at 

"Hver gang israelittene gjorde en av deres nesten periodiske underkastelse til avgudsdyrkelse, virket det som at Baal var favorittguden, og den som de ble avhengige av." (s. 114 oversatt til norsk).

Også i Bibelen blir Baal nevn flere ganger, bl.a i 4. Mosebok 22:41. 
I Dommernes bok 2:13 leser vi at israelittene "forlot Herren og tilba Baal (eller Ba’al) og Astartene [eng; Ashtaroth]." I 5. Mosebok 4:3 leser vi "deres øyne har sett det Herren gjorde ved Ba’al-Peor. For Herren din Gud ødela alle de mennene iblant dere som fulgte Ba’al-Peor." Her viser Bibelen til en hendelse hvor israelittene begynte å "drive hor med Moabs døtre." De ble med på avgudsdyrkelsen, og tjuefire tusen døde som følge av at de forlot Gud (4.Mos 25:1-9). 
I Encyclopedia of Freemasonry på side 114 står det videre:

"In Tyre, Baal was the sun, and Ashtaroth, the moon. Baal-peor, the lord of priapism, was the sun represented as the generative principle of nature, and identical with the phallus of the other religions. Baal-gad [nevnes bl.a i Josva 12:7] was the lord of the multitude (of stars) that is, the sun as the chief of the heavenly host. In brief, Baal seems to have been wherever his cultus was active, a development of the old sun worhip." (s. 114).

Vi kan tydelig se at det er likheter mellom de eldgamle gudene og de som finnes i dagens religioner.

I katolisismen blir samme symbolikk brukt bl.a i forbindelse med jomfru Maria. Hun er guddommen i katolisismen, og hun har tatt plassen til Jesus som vår Mellommann. På bildet til venstre er jomfru Maria avbildet med månen (luna/crescent moon) under føttene- samme symbol som vi finner i islam. Ofte ser man også at Maria er avbildet som om hun kommer ut av en grotte – noe alle de hedenske guddommene også gjorde. Til og med katolikken Ignatius Loyola, grunnleggeren av jesuittordenen, gikk inn i en grotte for å motta sin informasjon og åpenbaringer. I grotten ville han også praktisere åndelige øvelser. [iv] Det er interessant at Mohammed også mottok sin informasjon i en grotte– hvor engelen Gabriel tilsynelatende åpenbarte seg for han.[vi] Dette er hedenskap som ikke har noen ting med kristendom å gjøre. Vi leser aldri om at noen i Bibelen fikk en åpenbaring i en grotte. Og det er ikke tilfeldig at katolisismen og islam har dette til felles.

Image
Image

Catholic Online skriver at "before an image of the Black Madonna, he [Ignatius Layola] laid down his military garments."[vii] Hvem er denne "Sorte Madonna"? I boken Encyclopedia of Freemasonry står det "As.. Osiris represented the sun.. in Egyptian lore, Isis.. represented the moon. But the truth is, that Osiris represented the male, active or generative, powers of nature; while Isis represented it’s female, passive or prolific, powers." [viii]

 • Tilleggsinformasjon
 • Ignatius Loyola

Ignatius Loyola (1491-1556) var grunnleggeren av jesuittordenen – den ondeste og grusomste ordenen, med ett mål for øyet; å knuse protestantismen, og forsvare pavedømmet på alle mulige måter. Jesuittordenenes medlemmer ble indoktrinert med fanatisme, slik at de kunne utholde farer, og bekjempe sannhetens makt med alle mulige redskaper og metoder.

"Ordensmedlemmene var avskåret fra jordiske forbindelser og menneskelige følelser, og deres fornuft og samvittighet var brakt til taushet… ingen forbrytelse var for stor til at de ikke kunne begå den.."[iii]

Jesuittordenen finnes også i dag, og pave Frans er selv en jesuitt. Denne ordenen har fortsatt det samme mål som den alltid har hatt, men den har endret framgangsmåte. De forkler seg i alle slags klær ettersom hvor de arbeider. Noen utgir seg for å være fattige, andre er rike, mange er i politikken og i statsmaktene.

Så nå vet vi hva Osiris og Isis egentlig står for, nemlig en form for naturtilbedelse. Og nå kommer svaret på hvem den Sorte Madonna faktisk er: 

The Templar Revelation identifies Isis as the Black Madonna, on no less authority than a former head of the Priory of Sion [Sionordenen, red.anm]: "The Black Madonna cult is central to the Priory [of Sion].. To them at least, there is no doubt about the significance of the Black Madonna. Pierre Plantard de Saint-Clair writes explicitly, ‘The Black Virgin is Isis and her name is Notre Dame de Lumiere [Vår Lysets Frue]. [ix]

Osiris var både sort og lys, og han ble også tilbedt som enten lys eller sort. Det samme blir gjort med jomfru Maria (som er en annen forkledning for Isis) – hun tilbes både som den sorte Madonna og den hvite Madonna.

Det altseende øyet

Det altseende øyet er blant de mest brukte symbolene, og ikke overraskende finner vi også dette symbolet både i islam og katolisismen, så vel som i frimureriet og i egyptisk symbolikk (og alt henger naturligvis sammen). Til og med 1-dollarseddelen har dette symbolet på baksiden. Til høyre er det islamske altseende øyet avbildet på innsiden av en hånd, kalt khamsa eller hamsa, som ifølge troen virker som en beskyttelse. I det gamle Egypt representerte de to fingrene Osiris og Isis, og tommelen Horus.[x] Hvis man er observant på symbolikk, så kan man fort oppdage den røde tråden i disse religionene.

Image

Det altseende øyet kan ses i toppen av kuppelen i katedralen Santiago de Compostela i Spania. Det samme symbolet finner vi også i for eksempel Grefsen kirke i Oslo, og i Sandar kirke i Sandefjord. Hvorfor ville kristne kirker gjøre bruk av slike hedenske symboler når gudene som disse symbolene blir representeres ved, ikke har noe som helst med den kristne Gud å gjøre? Det første budet i Loven sier "du skal ikke ha andre guder enn Meg" (2.Mos. 20:3), og siden Jesus aldri har gjenkjent Seg ved et slikt symbol, hvilke krefter er det da som skjuler seg bak sløret? Frimurerforfatteren Carl Claudy skriver om dette symbolet at "dette er en av de eldste og mest vid spredte symbolet som betegner Gud. Vi finner det i Egypt, i India… Det egyptiske øyet representerer Osiris. .. I India er Siva representert ved et øye."[xi] I Encyclopedia of Freemasonry står det at det altseende øyet er et"viktig symbol på det høyeste vesenet, lånt av frimurerne fra nasjonene i antikken. Ved samme prinsipp representerte egypterne sin øverste guddom, Osiris, ved et symbol av et åpent øye, og plasserte det hieroglyfiske symbolet i alle templene."[xii]

Om det samme symbolet skriver Alice A. Bailey, en annen innflytelsesrik new age-forfatter og okkultist, at "the Eye of God.. [is] Shiva (or Siva), the Destroyer."[xiii] "Remember, Shiva is the Indian god who is equivalent to Osiris."[xivShiva er også et synonym for Satan. Det samme gjelder Set, den egyptiske djevelen. [xv] Helena Petrovna Blavatsky bekreftet at 

"we have but to remember that Siva (Shiva) and the Palestinian Baal, or Moloch, and Saturn are identical." [xvi]

Med andre ord er alle navn på avgudene bare et annet navn på Satan. Det er han som er guden i de forskjellige religionene, selv om han fremtrer i forskjellige kledninger. Er det da mulig at de forskjellige hedenske religionene tilber den samme guden? Både i militæret, politiet og andre organisasjoner, er det slik at de som er høyere i systemet vet mer enn de som er lavere i grad. Dette er et ganske vanlig system som mange bruker. Man har en slags indre og en ytre sirkel. På samme måte, om ikke mer, er det i frimureriet, Opus Dei og andre såkalte hemmelige selskap, og også i forskjellige religioner. De som er i den ytterste sirkelen i religionen (de vanlige tilbederne), blir bedratt og tror at guden de tilber er en god gud, mens de få (innviede) som er i den innerste sirkelen er fullt klar over hvilken gud de tilber. 

Kort oppsummert bruker altså katolisismen og islam de samme symbolene fra de gamle hedenske religionene, noe som tilsier at de tilber den samme guden. Og det kan heller ikke bety noe annet. Katolisismen kom også før islam, så katolisismen kan således ikke ha blitt påvirket av islam, men heller motsatt. Profeten Mohammad giftet seg med ei kvinne som hadde sterke katolske røtter. Forbindelsen mellom katolisismen og islam burde allerede her være ganske åpenbar, men det blir enda klarere når vi senere skal høre et vitnesbyrd fra en tidligere jesuitt som fikk innblikk i hva som lå bak islam.

Kildehenvisning
[i] Robert A. Morey, Islam Unveiled: The True Desert Storm (Shermans Dlae,  PA: The Scholars Press, 1991), s.48-49.
[ii] http://www.heartsare.com/page16.html
[iii] http://www.heartsare.com/page2.html
[iv] https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=56
[v] Den store striden, ss.168-169
[vi] http://www.islamreligion.com/articles/183/muhammad-s-biography-part-3/
[vii] http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=56
[viii] Encyclopedia of freemasonry ss. 678, 746
[ix] Lynn Picknett and Clive Prince, The Templar Revelation, Touchstone Book, 1998, s.79
[x] https://en.wikipedia.org/wiki/Hamsa
[xi] Carl H. Claudy, Introduction to Freemasonry: Entered Apprentice, Fellowcraft, and Master Mason Complete in One Volume (Washington, D.C.: The Temple Publixhers, 1931). s.148.
[xii] Encyclopedia of freemasonry, ss. 52,53
[xiii] Alice A.Bailey, Discipleship in the New Age (Volume II) (New York: Lucis Publishing Company, 1955), s.265
[xiv] A.T.C. Pierson, The Traditions, Origin and Early History of Freemasonry (New York: Masonic Publishing Company, 1865), s.232.
[xv] Jr. Preston T. Bailey, Spiritual Warfare, ss.93-95 (ebook: https://books.google.no/books?id=GXkB8jVstroC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=shiva+is+a+synonym+for+satan&source=bl&ots=rF8ovVxh6k&sig=w22vLiXmp8VHBGahtItg6hASmUo&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjph9PPz4rRAhUBuBQKHcfmBLwQ6AEIUTAH#v=onepage&q=shiva%20is%20a%20synonym%20for%20satan&f=false)
[xvi] Helena Petrovna Blavatsky, Isis Unveiled, Vol. I: Science (New York: Trow’s Printing and Bookbinding Company, 1877), s.578