DE ISLAMSKE RØTTENE

Islam er blant de største religionene i verden, og den har total kontroll over sine områder. Ingen fra utsiden har for eksempel lov til å komme inn til Mekka, og evangelisering er helt forbudt i islamske land. Men hva er egentlig islam? Hvor kommer den fra og hva er dens hensikt? Millioner av mennesker er ikke klar over hvordan islam ble skapt og hvorfor. Til og med majoriteten av muslimene er uvitende om dette, fordi sannheten har blitt så godt skjult. Men til tross for at tykke mørke skyer hviler truende i lufta, så er det alltid et lys som brenner i mørket, og kan deles med alle som ønsker å samle seg rundt det.

1

DEL

Innholdsfortegnelse

2

DEL

Innholdsfortegnelse

3

DEL

Innholdsfortegnelse

  • Symbolikk - halvmånen og stjernen/solen
  • Katolisisme og Maria-tilbedelse
  • Hvem kom først?
  • Det altseende øyet
  • Frimureri og Islam
  • Islam og Maria
  • Katolisisme og Islam = samme religion
  • Ny verdensorden - én religion
  • Hvordan Vatikanet skapte islam - vitnesbyrd fra tidligere jesuittprest
Image

Mohammed Mustafa
Mohammed (profeten i islam) ble født i år 570 e.Kr, og døde 632 e.Kr. Da han var 25 år giftet han seg med Khadijah, som var 40 år gammel enke og  kom fra et romersk-katolsk kloster. Hun var en velstående og rik arabisk kvinne som ga formuen sin til kirken, og hun var en trofast etterfølger av paven. Selv om hun trakk seg tilbake til et kloster, ble denne kvinnen ble gitt en viktig oppgave og skulle spille en stor rolle for pavedømmet. Hennes fetter, Waraquah, var også en trofast katolikk som skulle vise seg å få en rolle i dramaet som snart skulle utspille seg. 

Mohammed var ikke en utdannet person som kunne skrive selv, så han måtte derfor ha noen med seg som kunne skrive ned alt det han så og hørte, og koranen er tilsynelatende annerledes i forhold til alle andre religiøse bøker, fordi den er en direkte sitert bok – altså at den ikke er omskrevet av en profet, men er det nøyaktige guds ord.

Før vi går inn på hvem og hvorfor islam ble skapt, så skal vi se på symbolikken som brukes, og få klarhet i meningen bak dette.

Image
Profeten Mohammed (570 e.Kr.-632 e.Kr.)
"De stakkars araberne ble ofre for en av de mest listige planene som noen gang ble tenkt ut av mørkets makter."
Alberto Rivera

Alberto Rivera

Tidligere jesuittprest

SYMBOLIKK - HALVMÅNEN OG STJERNEN/SOLEN

Islam symboliseres ved en halvmåne og en stjerne. Dette symbolet representerer blant annet guden deres, Allah. "Han [Allah] var måneguden, som giftet seg med solgudinnen. Sammen lagde de tre gudinner, som ble kalt "Allahs døtre." Disse tre gudinnene ble kalt Al-Lat, Al-Uzza, og Manat." [i]

Fra samme kilde på side 46, står det at "Allah er et pre-islamsk navn… som samsvarer til den babylonske Bel." – en interessant forbindelse med en gammel hedensk religion, hvor Bel, eller Ba’al, er guddommen.

Image

I den høyt verdifulle frimurerboken Morals and Dogma, på side 451, står det "The Arabian word AL-DE-BARÁN, means the foremost, or leading, star: and it could only have been so named, when it did precede, or lead, all others. The year then opened with the sun in Taurus; and the multitude of ancient sculptures, both in Assyria and Egypt, wherein the bull appears with the lunette or crescent horns, and the disk of the sun between then, are direct allusions to the important festival of the first new moon of the year; and there was everywhere an annual celebration of the festival of the first moon, when the year opened with Sol (solen) and Luna (månen) in Taurus… The crescent and disk combined always represent the conjunctive Sun and Moon."

 Symbolet på Taurus representerer både den mannlige og kvinnelige guddom= 

Image
Image

På det egyptiske bildet til venstre ser vi bl.a hornene og den røde disken på innsiden. Symbolet representerer hvordan solguden ble unnfanget i morens mage for å bli født av Isis. Hornene er derfor også en representasjon av månen. Dette symbolet finnes også i babylonske religioner:

Image
Fødselen av solguddomen Baal-Hadad

Symbolet er godt utbredt i egyptisk religion. Bildet til høyre viser ornamentet fra graven til kong Tut. Vi ser halvmånen med disken på innsiden. Dette bildet av disken/stjernen og halvmånen, er mann- og kvinneaspektet; Horus og Isis. Symbolet er spredt overalt på jorden, og det er ikke noe som bare finnes i Egypt, men til og med i frimureriet. Denne Ba’al-tilbedelsen er Lucifer-tilbedelse i hans mannlige og kvinnelige form.
Det samme symbolet finner vi også i katolisismen. Når paven utfører messen, har han en rund kjeks som han legger i en monstrans etter at messen er ferdig. En monstrans er et skrin hvor kjeksen, eller brødet, oppbevares. Monstransen er formet som en halvmåne, og når disken blir plassert i denne, representerer den fødselen til solen.

Image
Ornament fra kong Tuts grav
Image
Monstrans i katolisismen

Med andre ord bruker katolisismen det samme symbolet som de hedenske religionene; halvmånen med solen eller stjernen på innsiden. Et annet spørsmål som reiser seg er da om det er andre røtter i katolisismen som går tilbake til de gamle avgudsreligionene. Som det står skrevet over er Isis den som fødte solguden, hun er altså således en mor. I kristendommen er det også en kvinne som fødte Gud, og det var jomfru Maria. Men hva er sammenhengen? Helena Petrovna Blavatsky, en kvinne som var en Lucifer-tilbeder, dypt involvert i okkultismen og høyt anerkjent i flere av de okkulte selskapene, skrev i boken Isis Unveiled (s.41):

When Cyril, the Bishop of Alexandria, had openly embraced the cause of Isis, the Egyptian goddess, and had anthropomorphized her into Mary, the mother of God; and the trinitarian controversy had taken place; from that moment the Egyptian doctrine of the emanation of the creative God out of Emepht began to be tortured in a thousand ways, until the Counsils had agreed upon the adoption of it as it now stands – the disfigured Ternary of the kabalistic Solomon and Philo!

Image
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

Det kan omtrent ikke stå klarere – biskopen gjorde om Isis til Maria. Om du går til en romersk-katolsk kirke, eller andre steder som har et alter av Maria, så er Maria bare en annen forkledning og et annet navn på Isis, og Isis er naturligvis et av mange synonymer for Satan. De gamle tilbedelsene fra avgudsreligionene gjentar bare seg selv i en annen forkledning. Det er vel kjent at Den katolske kirke er basert på hedenskap, og her kommer det også klart fram fra en av de største anerkjente personene i okkultismen.