DE ISLAMSKE RØTTENE

1

Del

Innholdsfortegnelse

2

Del

Innholdsfortegnelse

3

Del

Innholdsfortegnelse

  • Symbolikk - halvmånen og stjernen/solen
  • Katolisisme og Maria-tilbedelse
  • Hvem kom først?
  • Det altseende øyet
  • Frimureri og Islam
  • Islam og Maria
  • Katolisisme og Islam = samme religion
  • Ny verdensorden - én religion
  • Hvordan Vatikanet skapte islam - vitnesbyrd fra tidligere jesuittprest
Image

FRIMURERI OG ISLAM

Frimureriet, et av flere okkulte samfunn, har naturligvis en ytre og en indre sirkel. De i den ytre sirkelen er de frimurerne i de lavere gradene, og som er uvitende om frimureriets virkelige intensjon og religion, mens de i den indre sirkelen er de høyeste frimurerne av 33. grad som da har fått vite om dens sanne religion. Et problem som noen ganger oppstår med norske frimurere, er at de mener det er feil at det finnes 33 grader. Norge bruker det svenske systemet, og dette har bare 11 grader. Men at det norske frimureriet bruker det svenske systemet, betyr jo selvfølgelig ikke at det er på samme måte i resten av verden.

Før forbindelsen mellom frimureriet og islam utdypes, må det nevnes litt bakgrunnsinformasjon først. James D. Shaw, en 33 graders frimurer, skrev boken The Deadly Deception, sammen med Tom C. McKenney. Der står det at innvielsen til den 33. graden innebærer å drikke vin fra en hodeskalle, etterfulgt av å uttale en ed med følgende ordlyd:

"may this wine I now drink become a deadly poison to me, as the Hemlock juice drunk by Socrates, should I ever knowingly or willfully violate the same."

Et annet medlem som er kledd som et skjelett, tar armene sine rundt den innviede, som da uttaler "and may these cold arms forever encircle me should I ever knowingly or willfully violate the same." Men innvielsen slutter ikke her:

Each of us were presented, along with the Scottish Rite ring, a copy of Albert Pike’s book, "Morals and Dogma." We were told that it was the source book for Freemasonry and it’s meaning. We were also told that it must never leave our possession, and that arrangements must be made so that upon our deaths it would be returned to the Scottish Rite.

Image

Siden det kun er frimurere av den 33. graden som får denne boken (Morals and Dogma av Albert Pike) – som ved deres død må leveres tilbake -, er det i utgangspunktet umulig for alle andre å tilegne seg denne boken. Det finnes utgaver som kan kjøpes på nettet, men disse inneholder naturligvis den fulle teksten. Heldigvis- ved Guds hjelp- har en person ved navn Walter Veith, som tidligere var ateist og innblandet i spiritismen, kommet i besittelse av denne boken- så vel som andre høyt rangerte okkulte bøker, og kunne således grave dypere i frimureriets og de gamle religionenes opprinnelse, mening og symbolikk – og sist av alt, hvem som er deres gud. Igjen presiseres det at denne boken forteller om de virkelige meningene bak symbolikken og frimureriet, så vel som forbindelsen med andre okkulte samfunn og avgudsreligioner. Både Shaw og en en annen tidligere frimurer, Mark Cleminson, bekrefter også denne påstanden i intervjuet med Shelley Quinn, at det bare er frimurerne av den høyeste graden som får vite hele sannheten. Bekreftelsen kan høres 27 minutter inn i intervjuet. 

Videre i boken The Deadly Deception (s. 58) står det "The Scottish Rite includes 29 degrees beyond the Blue Lodge, culminating in the 32nd. The York Rite has the equivalent of the 29 degrees of the Scottish Rite and advancement along this path culminates in the degree "Knight Templar". In addition, the Shrine ("Ancient Arabic Order, Nobles of the Mystic Shrine") is avaliable to 32nd Degree Masons and Knights Templar who wish to participate." For å bli en "shriner" må man være blant de høyeste i frimureriet; "It is necessary to be a 32nd Degree Mason for six months before being eligible to join the Shrine." (s. 74). Og her kommer forbindelsen med islam

.. with the Koran on the alter, we sealed our solenm oath in the name of "Allah, the God of Arab, Moslem and Mohammedan, the God of our fathers." "Every Shriner, kneeling before the Koran, takes this oath in the name of Allah, and acknowledges this pagan god of vengeance as his own ("the God of our fathers"). And, in the ritual, he acknowledges islam, the declared blood-enemy of Christianity, as the one true path." (ibid)

Frimureriet gir uttrykk for å være basert på kristne verdier, og det er Bibelen som står på alteret i losjene i de kristen-dominerte landene, men kun som et symbol. Når man kommer til de høyeste gradene i frimureriet, forkaster de bibelen og gir sin ed i Allahs navn. Med andre ord er de som i begynnelsen trodde at frimureriet var basert på kristendommen og det å komme nærmere Gud, nå klar over at det er Lucifer som er guden deres, og sverger troskap til koranen. En sann kristen kan ikke gi en ed til andre enn Jesus. 
Frimureriet er ikke annet enn en gammel hedensk religion, til tross for at man i de kristne landene blir fortalt at det er den bibelske Gud man tilber. Den samme hedenske religionen finnes i islam, men hvem kontrollerer hvem? Åpenbart kan ikke islam kontrollere noe som eksisterte før den selv, men derimot den som kom først kan kontrollere den som kom etter. Det er flere som er klar over at jesuittene er bakmennene for frimureriet og andre hemmelige samfunn, og de tjener alle den hensikt å fremme pavedømmets ønsker og begjær. 
Som vi har lest så er det Allah man tilber i frimureriet, og Allah som egentlig er Set, den egyptiske djevelen, er igjen er et synonym for Satan. Alle avgudsreligionene kan spores tilbake til den samme personen – ondskapens fyrste, som ønsket å tilrane seg Guds trone og bli tilbedt om Gud. 
Frimureriet lærer at "sannhetens disipler" følger islams lover:

Walter J. Veith
Walter J. VeithPastor, Amazing Discoveries
Se Walter Veiths foredrag om den islamske forbindelsen. Veith fikk tilgang til de okkulte bøkene som røper hvordan hvordan de hemmelige samfunnene henger sammen.

".. and Yesus the son of Joseph, the Lord, the Messiah, and his Apostles, and after these, Mohammed the son of Abdulla, with his law, which is the law of Islam; and the disciples of truth followed the law of Islam."  [i]

ISLAM OG MARIA

Biskop Fulten J. Sheen skrev i sin artikkel Mary and the Moslems at Koranen har mange passasjer som omhandler jomfru Maria. Han skriver:

"First of all, the Koran believes in her Immaculate Conception and, also, in her Virgin Birth. The third chapter of the Koran places the history of Mary’s family in a genealogy which goes back through Abraham, Noah, and Adam. When one compares the Koran’s description of the birth of Mary with the apocryphal Gospel [apokryfene, red.amn] of the birth of Mary, one is tempted to believe that Mohammed very much depended upon the latter.[ii]

Legg spesielt merke til den siste setningen "to believe that Mohammed very much depended upon the latter." Hvorfor skulle Mohammed basere seg på slike bøker fra en tilsynelatende annen religion? Katolikkene brukte islam for å praktisere "kristendom" (altså katolisismens utgave av kristendom), for så å la islam utrydde Jesu etterfølgere og Roms fiender. Vi kommer tilbake til hvorfor islam ble skapt av Vatikanet i del 3. Apokryfene som Sheen nevner, er bøker som ikke har kommet med i de fleste bibler fordi de er korrupte tekster som inneholder læresetninger om spiritisme og magi- noe som blir tidlig forbydd av Gud i Bibelen. Apokryfene ble derimot anbefalt av Vatikanet å ha med i biblene under Trientkonsilet. De katolske biblene har naturligvis inkludert apokryfene fordi disse støtter deres teologi. Som nevnt tidligere er blir Maria tilbedt i katolisismen, og hun er guddommen i deres doktrine. Hun har tatt plassen til Jesus, og det er hun som stilner Guds vrede ovenfor synderen slik at synderen heller får nåde. Denne "Maria" har en sentral guddommelig rolle, og med tanke på påstanden om at katolisismen skapte islam, så er det meget interessant at islam nevner Maria – som er så høyt elsket i den romersk-katolske kirke - enda mer enn det Bibelen gjør. Skal man tro at dette virkelig er tilfeldig, og at det ikke er den samme guden som begge religionene tilber?

Image

Litt senere i samme artikkel av biskop Sheen, står det "There is such a strong defense of the virginity of Mary here that the Koran, in the fourth book, attributes the condemnation of the Jews to their monstrous calumny against the Virgin Mary." Hvorfor forsvarer islam så sterkt jomfru Maria når hun i utgangspunktet kommer fra en helt annen religion?

Forbindelsene mellom katolisismen og islam er ganske åpenbare dersom man omhyggelig går i dybden og studerer disse religionene. Dette er fakta som de fleste er uvitende om, men som allikevel er relativt lett tilgjengelig. Maria nevnes til og med mer i Koranen enn i Bibelen. I Koranen nevnes hun 34 ganger. Hvorfor?
Er det mulig at siden Maria (som naturligvis ikke er den "ekte" Maria – mor til Jesus -, men Satan i forkledning) som er en så høyt aktet karakter både i katolisismen og i islam, vil være med på å danne et felles grunnlag slik at de fleste muslimer vil godta katolisismens doktrine, og komme under den katolske kirkes paraply? Dette er absolutt en reell mulighet, for det er ingen hemmelighet at den katolske kirke ønsker universalt herredømme og få en enda større makt enn det hun hadde i den mørke tidsalder.

Denne interessante boken heter Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. I kapittel 3, kalt "Queen of Islam", gjentar boken hva Koranen sier om Maria. For eksempel sier Sura 3:42:

"And remember the angels’ words to Mary. They said: “[Allah] has chosen you. He has made you pure and exalted you above womankind."

Det er ikke noe tvil om at katolisismen og islam har forbindelser med hverandre, og siden den som kom sist (islam) ikke kan kontrollere den som kom først (katolisismen), ser vi hvem som er i kontroll. 
Du kan lese noe av boken her: http://www.eternal-productions.org/PDFS/Queen.pdfImage

KATOLISISME OG ISLAM = SAMME RELIGION

Vi har allerede sett at det er mange likheter mellom katolisisme og islam, men det er fortsatt mer å finne. I katolisismen ber man for eksempel med perler (også kalt rosenkrans, en snor med perler som er festet på), og det samme gjør man i islam. Enda en tilfeldighet? Var du klar over at nonnene bruker samme bekledning som muslimske kvinner? Er dette også en tilfeldighet? På ingen måte. Men la oss se litt mer hva begge religionene svarer for seg selv i forbindelse med Maria. Tidligere i denne artikkelen ble det nevnt sitater fra den romersk- katolske nettsiden www.heartsare.com. Se bildet under på hva de skriver i forbindelse med Maria.

Image

Kanskje du kjenner igjen ordlyden til 1. Mosebok (Genesis) 3:15 som de henviser til? Dette skriftstedet ble nevnt i del 1. De bruker Douay Bibelen, også kalt jesuittbibelen, hvor de har gjort om teksten slik at det er kvinnen (Maria) som vil seire. Den samme internettsiden har noe mer interessant å fortelle: "the two largest religions in the world believe in fervent devotion to Mary and hold her virtues in the very highest esteem. The Muslims and the Catholics comprise some 2 billion people in the world!.." Men det stopper ikke der:

Douay

Bibelen

"I will put enmities between thee and the woman, and thy seed and her seed: she shall crush thy head, and thou shalt lie in wait for her heel." (Douay, Genesis 3:15).

"Recognition of The Immaculate Conception by the world will also tend to bring a closer relationship between the great Christian denominations, Catholic and Orthodox, as well as between Christianity and Islam."

Det er forbløffende hvordan åndelig frafall får mennesker til å tro på hedenskap, å anse løgnen for sannhet, og sannheten for løgn. På samme side (se bilde til høyre) skriver de også at et stort antall protestanter anser Maria som høyt aktet. Dette er selvfølgelig frafallen protestantisme, slik Johannes Åpenbaring forutsier (13:11-18) og ikke sann protestantisme lik den som reiste seg opp mot den katolske kirkes overgrep. 

Image

Hittil er det bevist over enhver rimelig tvil at katolisismen benekter Jesus som Gud, og har heller opphøyet Maria som vår mellommann, eller mellomkvinne, og således tatt plassen til Jesus som vår Frelser. I 1. Johannes brev 2:22 står det "Hvem er løgneren uten den som fornekter at Jesus er Kristus? Han er Antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen." Hva sier Koranen og islam om Jesus? Muslimer tror ikke på at Jesus er Guds Sønn, og at Han ble korsfestet.[iii] Følgene sitater og forklaringer kommer fra de høyeste teologene i islam som har omskrevet Koranen fra det arabiske til det romerske alfabet (av M. Abdul Haleem Eliyasee), og oversatt tekstene til engelsk (av Abdullah Yusuf Ali). Boken heter The Holy Qu’ran Transliteration in Roman Script by M. Abdul Haleem Eliyasee, english translation by Abdullah Yusuf Ali. Det står blant annet at:

"That they [the jews] said in boast, "We killed Christ Jesus the son of Mary, the Apostle of God," but they killed him not, nor crucified him, but it was made to appear to them, and those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge, but only conjecture to follow, for of a surety they killed him not." (vers 157)

Her sier de at Jesus ikke døde for deg og meg, og at det bare skulle se ut som at Han ble korsfestet. Videre står det:

"Nay, God raised him up unto himself, and God is Mighty, Wise." (vers 158)  
"And there is none of the People of the Book but must believe in him [Jesus Kristus, red.anm] before his death; and on the Day of Judgement he will be a witness against them." (vers 159)

Disse versene kan også leses her. Det er ikke mange vers som trengs for å skjønne at Koranen er helt klar på at Jesus ikke er Gud. Islam går direkte imot Jesu lære og Hans soningsoffer, akkurat slik som katolisismen selv lærer. Billy Graham, en baptistpastor, sa på The David Frost Show i 1997 at

".. I think Islam is misunderstood too, because Mohammed has a great respect for Jesus, and he called Jesus the greatest of the prophets except himself. And I think that we’re closer to Islam than we really think we are." [iv]

Koranen har ikke noe som helst respekt for Jesus, for den forkaster Han som Frelser og nedgraderer Han til en vanlig profet. Koranen anklager derfor Jesus indirekte for å være en løgner. Dette er ikke ment som personlig angrep mot noen, men heller en protest mot denne læren.

Image
Billy Graham (1918-2018)

NY VERDENSORDEN – ÉN RELIGION

"Islam also insists upon the fundamental unity of all revealed Religions in origin,.."[vii]
"The Muslims ultimate hope is that they all will join them in worshipping one God and submit to His will."[viii]

Også såkalte kristne predikanter søker den samme enhet og forening. Vi finner dem i alle kirkesamfunn, og fordi mange har forkastet Profetiens Ånd er de ikke lenger i stand til å skjelne hendelser som i realiteten - om de var hengitt til Herren - skulle vekket deres oppmerksomhet og se at timen for Hans komme er nær, og at denne enhets-bevegelsen er satt i stand av Djevelen.

Robert Schuler, som ble intervjuet av Larry King i 1999, etter at Robert hadde møtt den muslimske verdenslederen, "the Grand Mufti". Følgende ble sagt:
- King: [asking why he met the Grand Mufti] "And why are you here? The idea of bringing religions together, right?"
- Schuler: "Absolutely.. We’re in a totally new era.. the age of being able to indoctrinate people is finished.."
- King: "Does [this visit], Robert Schuller, give you encouragement…?"
- Schuler: "Oh, absolutely… the Grand Mufti said.. "religion is like rain that falls.. the extremists.. pollute the pure water".. I predict we’re going to focus in the next millennium as religious leaders to clean up the pollution in religion.." [vii]

De fleste av oss forbinder "ekstremister" med muslimske terrorister. Og selv om det naturligvis er riktig, så vil Djevelen også få sanne bibeltro kristne til å bli omfattet som ekstremister, og grunnen til det er fordi de kun forholder seg til Guds ord som eneste autoritet, og nekter å bøye seg under for myndigheter som krever at man bryter Guds lov. Et annet ord for dette er "fundamentalist". Mens det i utgangspunktet ikke er noe galt å bli kalt en fundamentalist i forhold til Bibelen, så begynner dette begrepet også å få en negativ ladning. 

Er det tilfeldig at pave Frans kaller folk fra alle religioner, og de som ikke tilhører noen religion, til å forene seg og komme sammen for å forsvare rettferdighet, fred og miljøet? [viii] Pave Frans har allerede møtt de høyeste religiøse lederne i flere av religionene, og disse lederne er villige til å følge paven. De har inngått kompromisser for å legge til side alt som kan virke til anstøt og stridighet, for at en såkalt fred og harmoni skal oppstå på jorden. Tross alt tror mange i dag at Gud og Allah er den samme. I 2016 utga Vatikanet en video hvor pave Frans appellerer til de religiøse menneskene, og sier at uansett hvilken gud man søker, så er vi alle Guds barn. Dette er ikke engang bibelsk, og allikevel anser paven seg selv som Jesu vikar på jorden. Videoen har fin fengende musikk, og paven kommer med smigrende ord. Men denne videoen er ikke annet enn en forførende video som søker å appellere til alle, slik at vi skal komme sammen og bli ett. Paven har klart å forføre mange mennesker i mektige posisjoner, men dette er ikke til å undre seg over når det er Djevelen selv som står bak pavedømmet og den katolske kirke. De siste profetiene oppfylle i vår tid: "Og hele verden undret seg og fulgte etter dyret." (Åp. 13:3) 

Image
www.reuters.com

Kildehenvisning
[i] Albert Pike, Morals and Dogma, p. 34
[ii] http://www.ignatiusinsight.com/features2009/fsheen_maryandislam__jun09.asp
[iii] Abdul Jalil, "25 Most Frequently Asked Questions about Islam" (Received October 14, 1995), s.3
[vi] "Evangelicals and Catholics: Coming Together", The Day Drawing Near (March 1999, Vol. 1, No.6), s. 2.
     Også: YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=nkI8ynJzJSg
[vii] The Voice (Google ebook):
https://books.google.no/books?id=J4fZeuyXWXEC&pg=PA135&lpg=PA135&dq=Larry+king+robert+schuler+interview+1999+the+grand+mufti+said+religion+is+like+a+rain&source=bl&ots=Y7kZ4db5jR&sig=-daj74b4frx_gBCsd081sZngR3o&hl=no&sa=X&ved=0ahUKEwjr1NTC4avRAhXClSwKHZDeB-wQ6AEIJDAB#v=onepage&q=Larry%20king%20robert%20schuler%20interview%201999%20the%20grand%20mufti%20said%20religion%20is%20like%20a%20rain&f=false
[viii] http://www.reuters.com/article/us-pope-idUSBRE92D05P20130320