BIBELENS TROVERDIGHET

Bibelen - en bok du kan stole på?

Bibelen har blitt mer og mer latterliggjort og ansett som en eventyrbok de siste tiårene. Forskere og vitenskapsmenn har tilsynelatende motbevist Bibelens skapelsesberetning, og milliarder av mennesker har blitt overbevist av vitenskapens hypoteser og teorier til tross for at disse teoriene har endret sine begrunnelser flere ganger. Guds ord har derimot alltid stått fast på sin forklaring uten å ha blitt endret, men når skriftsteder fra Bibelen blir presentert, tar ikke de fleste til seg hva som faktisk blir sagt.

Mange har lurt på Bibelens troverdighet, og hvorfor den boken kan være sann. Vitenskapelige fakta om verden har blitt åpenbart for dem som har godtatt Bibelen som sannhet, men skjult for dem som har forkastet dens inspirerte tekster for bare å bli oppdaget på et senere tidspunkt, hvor disse faktaene har blitt kreditert til gudsfornektende forskere som om det var noe de har oppdaget. Profeten Jesaja som virket som profet i det 8. århundre før Kristus (ca. 740-680 f.Kr), erklærte under påvirkning av Den Hellige Ånd at jorden var rund (Jes. 40:22) – ikke flat, slik som mange trodde. Noen anser Aristoteles som mannen som først erklærte at jorden ikke var flat, men han ble derimot født flere hundre år etter Jesaja.

Jes. 40:22
"It is He that sitteth upon the circle of the earth.." 

Image

Bibelen er relevant og aktuell for alle tidsaldere, og den har forutsagt hendelser som det ikke er mulig for mennesker å forutsi. Men hvilke holdepunkter er det som forsterker Bibelens troverdighet? Mange forkaster det de hører med en gang de blir klar over at noe kommer fra Bibelen. De tør ikke engang å undersøke om det Bibelen sier er riktig eller ikke. Isteden legger de sin lit til forskere og vitenskapsmenn som i verdens øyne er ansett som kloke. Men Herrens visdom overgår all kunnskap som mennesker måtte ha

Image

Arkeologi og Bibelen

I Bibelen kan man lese om forskjellige personer, byer, steder og hendelser som skal ha funnet sted i løpet av verdenshistorien. Det er derfor interessant at arkeologi har gjort noen funn i sammenheng med dette. Og dersom man også ser på noen av bibelens profetier, kan man fastsette bibelens troverdighet ved profetienes oppfyllelse - som for eksempel oppreisningen av Hellas, Medo-Persia og Romerriket. Bibelen erklærer seg selv som inspirert og innåndet av Gud (2.Tim.3:16), og da skulle det bare mangle at det finnes holdepunkter man kan sjekke for å avgjøre troverdigheten i Guds ord.
Arkeologi har bevist at personer og byer som Bibelen har fortalt om faktisk har eksistert, som for eksempel oppdagelsen av byen Petra.

  • Klikk på fanen "Petra"for å lese mer om byen.
  • Petra

"Petra" [gresk] betyr stein eller klippe, og navnet representerer omstendighetene for den eldgamle byen som var bygd i stein. Tidligere var byen ukjent for arkeologer, og det var kun en henvisning i Bibelen som fortalte om byens eksistens. Men for ca. 200 år siden ble den legendariske byen oppdaget. Den ble oppdaget i Se’irfjellet mellom Dødehavet og Akababukten. Byen lå i en dal som var omgitt av store bratte klipper.  I Bibelen blir byen omtalt som "Sela".
Etterkommerne av Esau (Jakobs bror) – edomittene – tok gradvis over beboelsen i denne byen fra de tidligere innbyggerne.  Edomittene levde her under Israelittenes utgang fra Egypt (2.Mosebok) ca. 1445 f.Kr.

Ca. 400 år f.Kr. ble byen overtatt av arabiske folk som ble kalt for "the Nabataeans". De gjorde byen til sin hovedstat og tok kontroll over viktige handelsruter fra øst og vest. Dette medførte at araberne tok betaling fra handelsmenn som skulle passere.
I de neste århundrene fant handelsmenn andre ruter, og slik tørket etter hvert den en gang trafikkerte ruten opp. Byen Petra ble etter hvert glemt, og dens rykte og eksistens ble en legende.
Høyere kritikere vurderte referansene i Bibelen om denne byens eksistens som fantasi, og kritikerne diskrediterte Bibelens troverdighet med dette faktum. Men etter hvert skulle kritikernes munner lukkes. I 1812 oppdaget den sveitsiske utforskeren Johann Burckhardt den glemte byen Petra. Det virket nesten uvirkelig at denne byen faktisk eksisterte siden den lå ca. 160 km sør for Jerusalem – og at ingen på så lang tid hadde visst om den.
Men Guds profeter hadde profetert om denne byen. Profeten Obadja sa følgende om byen:

"Ditt overmodige hjerte har forført deg, du som bor i skjulestedene i klippen, som har din bolig så høyt. Du sier i ditt hjerte: "Hvem kan styrte meg ned til jorden?" Selv om du stiger så høyt som ørnen, og selv om du legger ditt rede blant stjernene, skal Jeg styrte deg ned derfra, sier Herren." (Oba. 3-4). Profeten Jeremia profeterte at byen skulle miste sin makt og bli ubebodd. (Jer. 49:16-18)

Hvorfor lot Herren denne byen falle? Grunnen var fordi beboerne praktiserte soldyrkelse, og i tillegg drev de med menneskeofring. Gud profeterte mot de som drev med slike ritualer, deriblant skjebnen til Petra:

"..Så sier Herren Gud: Se, Se’irfjell, Jeg kommer imot deg. .. Jeg skal legge deg øde og gjøre deg til en ørken. (..) (Esek. 35:3-9)
"Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land."
(Joel 3:19, eng. KJV)

DØDEHAVSRULLENE
Autentisiteten til bibelens beretninger og menneskene som levde i dens historier, har blitt bekreftet av dødehavsrullene som ble oppdaget i 1948.
Rullene dateres tilbake til ca. 150-70 f.Kr, og inneholder alt eller deler av Det Gamle Testamentet, bortsett fra Ester’s bok. Høyere kritikere har hånet Bibelen for flere av dens detaljer, men denne oppdagelsen beviste detaljene som kritikerne tidligere antok som løgn.

KYROSSYLINDEREN
Kyrossylinderen ble oppdaget i 1879 og bekrefter Kyros’ invadering og overtakelse av det Babylonske riket. I tillegg bekrefter den hans befrielse av de jødiske fangene.

Image
Image

MOABITTSTEINEN
Denne ble oppdaget i 1868 ved Dibon, Jordan. Steinen bekrefter Moabs opprør mot Israel, og at Mesja var Moabs konge. Steinen viser til 2. Kongebok kapittel 1 og 3, og bekrefter nedskrevne hendelser som Bibelen forteller om

ROSETTASTENEN
En stein av granitt som ble funnet av Napoleons forskere i Egypt i 1799. Steinblokken inneholdt en tekst som var skrevet på tre forskjellige språk: hieroglyfisk, demotisk og gresk.
Den greske teksten kunne lett oversettes, og løste således mysteriet og tolkningen av hieroglyfene som har hjulpet til med å bekrefte bibelens autentisitet.

Image

LAKISH-BREVENE
Babylon angrep Jerusalem opptil flere ganger. Nebukadnesars første angrep skjedde i år 605 f.Kr, det tredje regjeringsåret til Jojakim (Dan. 1:1). Det andre angrepet skjedde rundt år 597 e.Kr, mens det tredje skjedde i år 586.
2. Kongebok sier at Nebukadnesar til slutt brøt gjennom Jerusalems murer og overtok byen. Lakish-brevene omhandler det siste angrepet i år 586 f.Kr.
Lakish-brevene ble funnet rundt 1938, ca. 4 mil nord for Beersheba.

Vitenskapelige uttalelser

Image

Mange tror at Guds ord og vitenskap ikke kan ha noe med hverandre å gjøre. Det er både riktig, men samtidig ikke - for det kommer an på hvilken side man står på. Det er selvfølgelig riktig at Big Bang og evolusjonsteorien ikke er forenelig med Guds ord, og det er fordi store deler av vitenskapen i dag forsøker å forklare hvordan alt har skjedd uten at Gud har vært delaktig. Selv om det ikke finnes et eneste bevis på the Big Bang- og evolusjonsteorien, så er majoriteten av menneskene villig til å akseptere alle type forklaringer - uansett hvor snåle de er - så lenge Gud er utelatt. Én av grunnene til det er fordi folk flest stoler på hva lærere og vitenskapsmenn forklarer uten selv å sjekke grunnlaget for deres konklusjoner. For Big Bang-teorien og evolusjonsteorien er nettopp det de sier at de er - en teori. Denne artikkelen skal derimot ikke omhandle skapelse vs. evolusjon. Det kommer i en annen artikkel. Her skal vi se på noen vitenskapelige uttalelser i Bibelen som vitenskap i senere tid har bekreftet er korrekt. Hold musepekeren over boksene med bibelversene for å se på kommentarene.

Jobs bok 26:8

"Han strekker Norden ut over det uformede rom. Han henger jorden fast i tomheten."
Dette er skrevet i Jobs bok som er den eldste boken i Bibelen. Boken dateres til ca. 1485-1445 f.Kr, og allikevel kommer den med dette vitenskapelige fakta om jordens oppheng i verdensrommet, mer enn 2000 år før vitenskapsmenn fant dette ut.

Jobs bok 27:25

"Så Han kunne fastsette vekten for vinden og fordele vannene etter mål."
Guds ord kunngjorde at luften hadde vekt lenge før vitenskapen visste det. Dette ble oppdaget av vitenskapen på rundt 1600-tallet.

Kolosserbrevet 1:17

"Og Han er før alle ting, og i Ham består alle ting."
Ordet "består" betyr å "henge sammen" eller "holde sammen". Atomfysikerne har et vanskelig mysterium fordi vitenskapelig kunnskap sier at atomene skal fly fra hverandre, men i praksis skjer ikke det som deres kunnskap sier at skal skje. Mange lurer på hvilke mektige krefter som holder disse sammen, og her har Bibelen gitt dem svaret - det er Gud som er denne kraften, for i Ham består alle ting.

Forkynneren 1:7

"Alle elvene renner ut i havet, likevel blir ikke havet fullt. Til det stedet elvene kom fra, dit vender de alltid tilbake igjen."
Bibelen beskriver resirkuleringen av vannet. Forkynneren ble antatt skrevet ca. 935 f.Kr. Gitt at teknologien vi har i dag ikke fantes på den tiden, så ville det ikke vært lett å forske på dette på den tiden.

3. Mos.17:11,14
For sjelen [livet] til kjøttet [legemet] er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres sjeler. For det er blodet som gjør soning for sjelen.. For sjelen [livet] til alt kjøtt er blodet. 

Her skriver Moses at livet til kroppen er i blodet. Blodet fører vann og næring til hver celle, opprettholder kroppens temperatur og fjerner avfallsmateriale som måtte befinne seg i kroppens celler. Blodet fører også med seg oksygen fra lungene gjennom kroppen. I 1616 oppdaget William Harvey (1578-1657) at blodsirkulasjon er nøkkelfaktoren i det fysiske liv. Moses skrev 3. Mosebok sannsynligvis rundt år 1405 f.Kr, så Harveys oppdagelse bekreftet bare hva Gud allerede hadde avslørt rundt 3000 år tidligere.

Dette er naturligvis ikke alle de vitenskapelige påstandene Bibelen kommer med, men kun et lite utdrag. Bibelen nevner også ting vi ikke kan forklare, men når Gud er den Han sier at Han er, så burde Han selvfølgelig ha evnen til å utføre ting vi ikke kan forklare. 

Fakta om Galileos oppdagelse

Hold musepekeren her!
For mange er det overraskende at de fleste grener av moderne vitenskap ble grunnlagt av mennesker som trodde på skapelsen. Galileo var en av disse. Han ble tilkalt til Roma etter å ha utgitt en bok om hans oppdagelser. Det gjorde at det ble en konflikt mellom han og pave Paulus V. Den romersk-katolske kirke opprettholdt sin teori om at jorden var universets senter. Men Bibelen har aldri sagt at jorden er senteret i universet eller at den er flat. Så Galileos påstand viste seg å være korrekt.
GUDS ORD
"Nå forteller Jeg dere dette før det skjer, slik at dere, når det går i oppfyllelse, kan tro at "Jeg er".

GUDS ORD

Johannes 13:19

Gud har gitt oss profetier i Bibelen til vår fordel for at vi skulle finne ut at Hans ord er sannhet og en grunnvoll som aldri rakner - Én som vi kan stole på og gi vårt liv til. Profetier - at hendelser har blitt forutsagt lenge før sin tid - er noe menneskelig kunnskap ikke kan forklare. Det kan kun aksepteres, for ingen av oss kommer foruten det faktum av at Gud har gitt oss så mange profetier at dersom noen fornekter denne Guddommelige kraften, så er det fullt og helt fordi de  selv ikke ønsker å tro. Det er ved bibelstudie og studie av verdenshistorien at vi kan se at profetiene har blitt oppfylt. Alle profetiene er oppfylt bortsett fra dyrets merke og Jesu gjenkomst. 

Gud forutsa blant annet framveksten til fire verdensriker: Babylon, Medo-Persia, Hellas (Grekenland) og Rom (Daniel kap. 2, 7 og 8). Her er også kort andre profetier som Herren har fortusagt:
- Babylon skulle ødelegges og aldri mer bli gjenreist eller bebodd (Jes. 13: 19-22, Jer. 51:37). Saddam Hussein har forsøkt å gjenreise Babylon, men Guds ord står fast og ingen kan endre dette.
- Kyros skulle være hærføreren som inntok Babylon for å ødelegge riket (Jes. 45:1-3).
- Mennesker skal gripes av angst og frykt for enden når naturkatastrofer inntreffer (Luk. 21:25-26). Mer ekstremvær er en realitet som vi alle nå kjenner til. Flere land, til og med Norge (Kongsberg kommune), har erklært klimakrise. Klimakrisen vil naturligvis ha en stor rolle nå i endetiden som Djevelen vil bruke for å oppnå sin hensikt.
- Åndelig frafall og moralsk fordervelse i de siste dager (2. Tim. 3:1-5). Prester ber til Allah, paven samler alle religioner under hans paraply, og moraliteten i dag er så usømmelig at ingen kan påstå at denne profetien er feil.

Jes. 42:8,9
Jeg er Herren, det er Mitt navn.. Se, de første tingene inntreffer, og de nye ting kunngjør Jeg nå. Førde spirer fram lar Jeg dere høre om dem. 

Helseprinsipper

Helsebudskapet er ikke ofte det mest populære man vil høre om i dagens samfunn, men siden Gud er den eneste som kan si hva som er rett og galt, så bør Hans ord og forordninger gå fremfor menneskelige tradisjoner, påstander og sedvaner. Selv om Bibelens bøker er gamle, så er allikevel helseprinsippene like aktuelle for oss i dag som fra menneskenes begynnelse.

"La oss heller ikke leve i hor." (1. Kor. 10:8).
Vi må tørre å innse fakta selv om dette ikke er populært å høre om. "Hor" omfatter alle type seksuelle handlinger og atferd. Dersom menneskene hadde forholdt seg til Guds bud, så ville ikke AIDS-epidemien eksistert og vært så utbredt. Det samme gjelder for andre seksuelle sykdommer.

Avstå fra å drikke alkohol (Ordspr. 23:29-32).
Mye ville vært annerledes og bedre dersom mennesker avstod fra å drikke alkohol. Dødsfall, også i trafikken, ville blitt kraftig redusert. Mennesker med myndighet og makt ville tatt edruelige avgjørelser. Mange familier ville blitt gjenforent, og drukkenbolter ville blitt respektable borgere.

Grave ned kroppens avfall (5. Mos. 23:12-13).
På Moses' tid ble det gitt en forordning om å grave ned avføringen. Denne forordningen, som var 3500 år foran sin tid, gjorde at tusenvis av jøder ble reddet.

Image

Dette var bare kort om noen helseprinsipper som er aktuelle for vår tid. For mange kan det være vanskelig å slutte med dårlige vaner som å drikke alkohol. Vi som har opplevd avhengighet vet hvor vanskelig og tungt dette kan være. Det som er viktig å vite er at Gud har lovt oss kraft til å overkomme dette. Husk at Jesus vil at du skal ha et lykkelig liv og leve hellig. Selv om Hans bud kan virke urimelige å holde, så er Hans forordninger allikevel til vårt eget beste. Å gjøre det Gud befaler strider imot oss fordi Hans lov er uselvisk og krever uselviskhet av oss. Spørsmålet er om du selv ønsker ditt beste.

Jeg makter alt i Kristus, Han som styrker meg. (Fil. 4:13)