ALKOHOL OG KRISTENDOM

Alkohol - en velsignelse eller en plage?

Verdslighet har sneket seg så mye inn i den kristne sfæren at sann bibelsk kristendom omtrent er tapt av syne. Mange påståtte kristne mener at konsum av alkoholholdige drikker er tillatt for en kristen, for Jesus omgjorde tross alt vann til vin. Samtidig finner man vers i Bibelen som klart forbyr alkohol, mens et annet skriftsted tilsynelatende godtar det. Så hva er riktig?

Forskere har funnet ut (eller i det minste sagt) at litt vin er godt for kroppen, og iallfall for hjertet slik at du kan unngå hjerte- og karsykdommer. [i]
De fleste vet at alkoholkonsum kan ha negative konsekvenser, spesielt dersom man drikker mye og langvarig. Alkoholen er skummel fordi den ikke nødvendigvis gir noen synlige skader etter en fest. Man opplever gjerne rusen som positiv og morsom, og forbinder således ikke alkohol med noe som er helsefarlig. Uansett kan alle lese kroppen sin og skjønne at det er noe ondt med alkoholen når du kaster opp og blir dårlig dagen etter. Allerede her burde folk forstå at alkohol ikke er bra for helsen.

Image

Når man drikker alkohol (også "med måte") vil man oppdage umiddelbare atferdsendringer. Dette ser man hver helg på byen. I tillegg blir synet og balansen svekket, og man kan også i noen tilfeller bli bevisstløs. Dette er samme effekt som oppnås ved flere narkotiske stoffer som f.eks. hasj. Man kunne kanskje ikke tenke seg å benytte narkotika på en fest, men alkoholen er ikke nødvendigvis så mye tryggere og bedre den heller.

De som påstår å være kristne blir derfor stilt på valg - man må velge hvem man ønsker å tro på; verdslige forskere eller Gud. Om man virkelig ønsker å vite hva Bibelen sier, så må man legge selvet bort og la Bibelen forklare seg selv.

Image

Forvirring rundt ordet "vin" i Bibelen

Det finnes to typer vin i Bibelen. “Vin” refererer noen ganger til fermentert vin (som inneholder alkohol), og fersk druevin (juice). I Det Gamle Testamentet brukte man på hebraisk to forskjellige ord for å skjelne mellom gjæret og ugjæret vin/juice. Tîyrôsh ble brukt for ugjæret vin, mens yayin ble vanligvis brukt for gjæret vin. Men i Det Nye Testamentet blir det derimot kun brukt ett gresk ord for begge typene av vin: oinis. Derfor er det ikke rart at det kan være litt forvirrende, men dersom man forstår konteksten så er det likevel fullt mulig å forstå hva slags type vin som er omhandlet.

Mange prøver dessverre å finne "hull" i Bibelen for å rettferdiggjøre at alkoholinntak er tillatt. Kanskje det mest brukte og misforståtte verset er fortellingen om Jesus da Han var i bryllupet i Kana, og gjorde vann til vin.

Nå fantes det seks vannkrukker av stein der, i samsvar med jødenes renselsesskikk.
De kunne ta mellom to og tre anker hver. Jesus sa til dem: "Fyll vannkrukkene med vann!" Og det fylte dem helt til randen. Han sa til dem: "Øs nå opp, og bær det til kjøkemesteren." Og de bar det dit. Da kjøkemesteren hadde smakt på vannet som var blitt til vin, kalte han på brudgommen. Kjøkemesteren visste ikke hvor vinen kom fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Han sa til ham: "Alle setter fram den gode vinen først og så den dårligere når gjestene er blitt drukne. Du har gjemt den gode vinen til nå!"
(Johannes 2:6-9)

De som støtter alkoholinntak sier at denne vinen som Jesus lagde, inneholdt alkohol. De begrunner det med at det i slutten av verset står "alle setter fram den gode vinen først og så den dårlige når gjestene er blitt drukne." Det er tydelig at normen i enkelte bryllup innebar at man ga gjestene dårligere vin etter at de var blitt ruset. Men er det et poeng og et bevis i seg selv at kjøkemesteren ga uttrykk for sin forbauselse over at den vanlige normen i dette tilfellet ble brutt?

Dersom vi tenker rasjonelt, så skjønner vi at Jesus aldri kan ha omgjort vannet til alkoholholdig vin, for i vers 6 står det at det var seks vannkrukker som kunne ta mellom "to og tre anker hver", og ett anker tilsvarer ca. 39 liter. Til sammen blir det ca. 234 liter. Skal man virkelig tro at Jesus ville lage 230 liter med alkoholholdig vin – en farlig og ødeleggende drikk som til slutt kan føre til døden? For å sette dette i et perspektiv, så innebærer 230 liter ca. 468 halvlitersbokser.

Med så mye alkohol kunne de fleste blitt døddrukne, og vi har ikke en Gud som gjør slik mot de Han elsker. Det er vanskelig å tro at Jesus lagde alkoholholdig vin når vi leser de to neste skrifstedene:

Og bli ikke fulle av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden,.. (Efeserbrevet 5:18) Ve ham som gir sin neste å drikke, ja tømmer ut din vinsekk, så det blir drukkenskap, så du kan se deres nakenhet! (Habakkuk 2:15)

Jesus, som kom for å gi evig liv til dem som ønsket det, kunne aldri gitt alkoholholdig drikke som altfor ofte fører til utskeielser, tåpelig atferd og i verste fall død.

Et annet vers som tilsynelatende gir tillatelse til å drikke alkoholholdig drikke, men som egentlig ikke gjør det, er 5. Mosebok 14:26.
Profeten Jesaja utropte et ve mot "dem som står tidlig opp om morgenen, så de kan jage etter sterk drikk (shekar)" (Jes. 5:11). En sterk drikk (shekar) blir omtalt som en "bråkmaker" av Salomon. Han sier videre "Hver den som føres vill av den, er ikke vis" (Ordsp 20:1). Prester skulle heller ikke drikke sterk drikk (3. Mos. 10:9-11), og vi leser videre i Jesaja 5:12 at "Lyre og harpe, tamburin og fløyte og vin er med under deres fester. Men Herrens verk bryr de seg ikke om, og de har ikke tanke for Hans henders gjerning." Ut ifra de få versene som allerede er nevnt, så er kommer det klart fram at slik drikk ikke er til behag for Herren.

5. Mosebok 14:26
"Du skal bruke disse pengene til det din sjel har lyst til: storfe eller småfe, vin eller sterk drikk (fra ordet "shekar"), til hva det enn er din sjel ønsker." 

Men hvorfor står det da ett sted at Gud tillater sterk drikk, mens på et annet sted gjør Han det ikke? Shekar er en fellesbetegnelse for både alkoholholdig drikk og drikke uten alkohol. Man må derfor se på konteksten for å vite hvilken av de to typene som blir brukt. Gud vil neppe ønske at et menneske bruker pengene sine på giftig drikk.

1. TIMOTEUS 5:23
"Drikk ikke bare vann, men bruk litt vin for din mages skyld og for dine stadige skrøpeligheter."

Mange tolker 1. Tim. 5:23 som at Paulus anbefaler alkoholholdig vin til Timoteus, men ordet som brukes er "oinos", som brukes både til gjæret og ugjæret vin. Tidligere i brevet, kapittel 3:2-3, skriver Paulus at en tilsynsmann (gresk: episkopos) må blant annet være edruelig, være i stand til å undervise (en beruset lærer på skolen hadde neppe gjort en god jobb), og ikke være henfallen til vin.

Image

Medisinsk bruk

Bibelen åpner for bruk av alkohol som en slags medisin i enkelte tilfeller.

"Gi sterk drikk til den som holder på å gå under, og vin til dem som er bitre i sjelen. La ham drikke og glemme sin fattigdom og ikke lenger huske på sin elendighet." (Ordspr. 31:6-7)

Her refererer bruken av alkohol til personer som "går under" og som er "bitre i sjelen". Disse ordene på hebraisk ("obed" og "marei naphesh") viser til en håpløs og desperat situasjon hvor personen er døende med enorme smerter. Samme praksis ser vi da Jesus hang på korset og ble tilbudt vin (Mark 15:23). Ut ifra Salomos ordspråk kan vi se at det finnes en lovlig bruk av alkohol i tilfeller hvor man er befinner seg i en elendig situasjon. Allikevel er det en grunn til at Jesus ikke ville drikke vinen da Han hang på korset. Han ville ikke at sinnet og tankene skulle påvirkes av andre midler, og til Hans siste åndedrag forble sinnet rent og upåvirket.

Image

Selv om det er andre tekster i Bibelen som kan være forvirrende i forhold til alkoholholdig drikke, så er det alltid mulig å finne ut hva slags type drikk det er snakk om dersom man ser på konteksten. I tillegg bør man også tenke på hva alkoholen ofte forårsaker i tragiske situasjoner. Ofte er alkohol innblandet i selvdrap, trafikkulykker, slåsskamper, at folk blir satt i arrest på grunn av ordensforstyrrelse, eller at man er "ute av stand til å ta vare på seg selv" (jf. Pl.§9),  og at barn blir født med skader dersom mammaen drikker under svangerskapet m.m. I tidligere trygge hjem og familier som har blitt ødelagt, har alkoholen ofte vært en faktor.
I denne skrøpelige verden og tidsalder er det en skremmende likegyldighet til Guds råd for en god helse. Er det logisk at en sann Jesu etterfølger vil benytte seg av et stoff som reduserer evnene og forstanden, og som også kan forårsake skader på legemet? Hør på Gud, og ikke på skrøpelige mennesker. La ikke begjæret til dietten være en årsak til forkastelse av frelsen. 

GUDS ORD
"For legemlig øvelse er nyttig til noe, men gudsfrykt er nyttig til alle ting, og den har løfte både for det livet som er nå, og for det som skal komme."

GUDS ORD

1. Timoteusbrev 4:8

Kildehenvisning:

[i] http://forskning.no/2014/09/vin-er-bra-hjertet-bare-hvis-du-trener

[ii] https://www.dagbladet.no/nyheter/best-med-alkohol/66496110