Å HOLDE LOVEN

LEGALISME?

Er det legalisme å holde loven?

Mange bibeltro kristne som holder og opphøyer De Ti Bud, og lærer andre å gjøre det samme, blir ofte anklaget for legalisme. Satan har jobbet iherdig for å plante dette tankesettet i mange kristne mennesker og menigheter. Dessverre er det mange kristne som uten å ha sjekket temaet selv, lar seg bli forført av andre kristne som anklager de sanne trofaste Jesu etterfølgere. Å være bibeltro kristen betyr å tro på Guds ord som absolutt sannhet, autoritet og kompass i en troendes liv. Å tro på Jesus betyr ikke å bare tro at Han finnes, men det går mye dypere enn det – det betyr å tro på at alt det Jesus har sagt er sannhet, og slik Han har sagt skal vi gjøre og leve etter. Et tidligere velkjent navn som omfatter et slikt ståsted er protestantisme. Og her – uten å kritisere noen – må de som utgir seg for å være kristne gå inn i seg selv og studere temaet omhyggelig, for det kan avgjøre ens framtid.